Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 11 augusti 2006

Obducat minskar förlusten

Periodens omsättning ökade till 20,4 (15,9) MSEK. Resultat före skatt var -18,5 (-21,8) MSEK samt resultat per aktie före utspädning -0,07 (-0,10) SEK.

Vid rapportperiodens utgång uppgick orderstocken till 7,005 MSEK. Orderingången under andra kvartalet uppgick till 5,402 MSEK. Bruttomarginalen har påverkats positivt av en produktmix med en under perioden relativt sett hög andel NIL-(nanoimprintlitografi)maskiner. Omsättningen för produkter som är nanoimprintlitografi-relaterade har mer än fördubblats jämfört med samma period under föregående år. Dotterbolaget Obducat Camscan Ltd., vars huvudsakliga inriktning är fokuserad på utveckling och produktion av SEM (svepelektonmikroskop) och andra tillämpningsområden för elektronstråleteknik, lanserade nyligen en ny produktplattform för SEM. I samband med lanseringen erhöll Obducat sin första order på den nya produkten kallad Apollo från Imperial College i London. Den officiella produktlanseringen ägde rum på mässan Microscience i London i juni månad. Genombrottsordern på en NIL-maskin för industriell massproduktion i början av året har medfört att Obducat har tagit ett stort steg in i den kommersiella tillverkningsfasen nästan ett år tidigare än beräknat. Obducats NIL-teknik används redan för produktion av optiska komponenter. Från att för två år sedan ha haft 4-5 industriella kundprojekt, har Obducat nu ett 20-tal som ligger på olika stadier i besluts- och upphandlingsprocessen där kunderna har som målsättning att starta industriell massproduktion av olika typer av komponenter. Obducat bedömer att marknadspotentialen och därmed också utvecklingspotentialen för bolaget är oförändrade.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1