Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
RoHS | 14 augusti 2006

Nya RoHS-undantag framröstade

Under förra månaden röstades sex nya RoHS-undantag fram av EU:s TAC(Technical Adaption Committee).
För att de sex, av RoHS förbjudna ämnena kadmium, kvicksilver, bly, sexvärt krom, PBB och PBDE undantagsvis skall tillåtas så skall enligt TAC följande krav uppfyllas:

- Teknisk- eller vetenskaplig krånglighet av borttagning av eller byte av den farliga substansen genom en ändring i design.

- Negativ miljö- eller hälsorisk som medförs av den ersättande substansen som väger tyngre än de risker som den förbjudna substansen medför.

- Någon ersättande substans finns inte i någon industriell eller kommersiell skala.

Med dessa kriterier uppfyllda har nu TAC röstat fram följande undantag:

- Bly och kadmium i skrivarbläck

- Bly i ytbeläggningar av "fine pitch" komponenter förutom kontaktdon

- Bly i lödningar av speciella kondensatorer

- Blyoxid i vissa displayer och lampor

- Blylegeringar som lödning för vissa omvandlare

Dessa förslag är nu nära ett antagande som officiella undantag.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-2