Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Vad gör Evertiq New Media AB för att bidra till att skydda sina anställda och befolkningen mot viruset? Evertiqs lokala företag följer myndighetsrekommendationer och krav på vilka åtgärder som måste vidtas för att förhindra spridningen av viruset. ”Precis som alla andra tar vi denna situation på största allvar. Samtliga anställda arbetar hemifrån för att säkerställa deras säkerhet,” säger Irma Björsell, VD för Evertiq New Media AB. ”För att hjälpa till att inge en känsla av normalitet under dessa tider fortsätter vår redaktion att publicera relevanta nyheter från och för elektronikindustrin. Vårt marknadsförings- och säljteam är också här för att svara på eventuella frågor.” Reseförbud För att förhindra en eventuell spridning av COVID-19 har Evertiq avbrutit alla planerade affärsresor tills vidare. Anställda som har haft kontakt med personer som kan ha utsatts för viruset måste iaktta en karantänperiod på 2 veckor (eller längre om så krävs / rekommenderas av lokala hälsomyndigheter. Vi följer utvecklingen och agerar i enlighet därefter. Anställda arbetar på distans Våra anställdas hälsa och välbefinnande är vår högsta prioritet. Hittills har ingen av våra 22 anställda / partners baserade i Europa och USA smittats av Coronavirus. Samtliga anställda kommer att arbeta hemifrån de närmaste veckorna, enligt rekommendationer / direktiv från lokala myndigheter. IT-lösningar finns på plats och all kundtjänstverksamhet körs som normalt. Digitala mötesverktyg, som videosamtal och VoIP, används för att kommunicera effektivt med kunderna. Allmän information om våra tjänster Evertiq News Service Alla våra nyhetssajter fortsätter att tillhandahålla relevant nyhetsbevakning av elektronikindustrin. Det finns hittills inga störningar vad gäller vårt nyhetsflöde. Evertiq Expo Business På grund av den rådande situationen gällande pandemin, orsakad av COVID-19, har vi beslutat att skjuta upp våra expon i Tammerfors (Finland), Göteborg (Sverige) och Warszawa (Polen), som var planerade för april respektive maj. De nya datumen för Evertiqs Expon 2020/2021 ser ut enligt följande:
  • NYTT DATUM: Tammerfors - 3 september
  • Krakow – 24 september 2020
  • Lund – 01 oktober 2020
  • NYTT DATUM: Warszawa – uppskjuten (datum meddelas inom kort)
  • NYTT DATUM: Göteborg – 9 december 2020
  • Berlin – 11 februari 2021
“Alla våra tankar går till de som drabbats av viruset. Vi vill också uttrycka vår tacksamhet och uppskattning till de som arbetar så hårt inom hälso- och sjukvården, livsmedelsbutiker och alla de tjänster som ger oss stabilitet under dessa osäkra tider. Vi kommer att göra vår del och stanna hemma och ta hand om de i vår närhet som behöver hjälp. Var försiktiga,” säger Irma Björsell. Källor för mer information om COVID-19 Världshälsoorganisationen: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses Amerikanska folkhälsomyndigheten CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html Europeiska folkhälsomyndigheten ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en/home
2022-04-25 14:34 V20.5.16-1