Annons
Annons
© Note Elektronikproduktion | 12 december 2011

Notes Peter Laveson i stor intervju

Note är ett av företagen inom elektronikindustrin som nästan alla har en åsikt om. De senaste åren har varit turbulenta med nedskärningar och produktionsförflyttningar i spåret av den ekonomiska krisen. Vi har suttit ned med vd Peter Laveson som vill ge en betydligt ljusare bild av ett Note som nu har gått plus fyra kvartal i rad.

När Peter Laveson kom in i Note i juli 2010 hade företaget som sagt en turbulent period bakom sig. Styrelsen hade lagt ett omstruktureringsprogram på bordet och för den nytillträdde vd:n blev fokuset att genomföra detta: - Vårt mål var att förbättra resultatet på årsbasis med cirka 50 miljoner. Det innefattade en anpassning av vår tillverkningskapacitet med nedläggning av vår verksamhet i Skänninge, Litauen och i Gdansk. Därtill sålde vi också vårt femtio-procentiga innehav i vårt joint venture i Krakow samt gjorde en del övriga kostnadsanpassningar. Fokuset var att så snabbt som möjligt komma tillbaka till lönsamhet, det var det uppdraget vi hade. I samband med detta började också en period av hårt arbete på de 9 enheter som Note hade kvar. Bland annat implementerades ett nytt ramverk för förbättringsarbetet. Ramverket syftar till att förbättra leveransprecision och kvalitet samt att monitorera kostnader och risker på ett mer enhetligt sätt.. Ett annat fokus var att öka kommunikationen internt: - Omstruktureringsprogrammet var ett stort program för ett bolag av Notes storlek men det levererades i tid till årsskiftet 2010/2011. I kombination därtill var det givetvis väldigt viktigt att snabbt också öka fokuset inom Note med att arbeta som en koncern. Note är ju av historien en koncern som består av en rad förvärvade enheter. Att stärka arbetet dem emellan samt att skapa förutsättningar för att dela erfarenheter, kunskaper och resurser mellan enheterna är ett väldigt viktigt inslag tycker jag. Han fortsätter: - Från mitt perspektiv hoppas jag att vi har förbättrat kommunikationen och samarbetsandan. Vi har ett antal funktionella forum där vi delar erfarenheter och jobbar tillsammans för att följa viktiga nyckeltal och områden, samt för att lösa de problem som kan uppkomma, de utmaningar vi ställs inför på daglig basis. Viktigt har också varit att förbättringsarbetet inte bara ska stanna på ledningsnivå utan också nå ut på fabriksgolvet: - Vi har satt upp projekt, aktivitetslistor och nyckeltal på enheterna baserat på hur enheten ser ut. Här kan vi klargöra exakt vad varje enhet ska arbeta med. Programmet följs upp på månadsbasis inom koncernen men ägs lokalt av ledningsgrupperna. Det här går sedan ner på golvet på varje enhet och ner till personalen. Kan du någon gång känna, på en rent personlig nivå, att det har varit otacksamt att komma in som vd just i den här turbulenta tiden som inneburit stora omställningar både för Note och de anställda? - Nej, snarare tvärtom. Det var otroligt utmanande. Det har varit spännande men också ett väldigt hårt arbete. För min personliga del har det varit en rejäl utmaning som jag har tagit till mig med stor entusiasm. Och visst, det har varit en turbulent tid men vi hade också en plan som vi handlade efter med starkt fokus, förklarar Peter Laveson. Nu har ni gjort fyra pluskvartal i rad. Intrycket är att saker och ting är på rätt väg just nu. Håller du med om den bilden? - Jamen visst är det så, precis som du säger. Jag tycker att det är viktigt. Det är fyra kvartal i rad. Från mitt perspektiv så har vi visat att vi har gjort det vi har kommunicerat. Jag ser med tillförsikt, men med ödmjukhet, mot framtiden. Vi ser tillväxtmöjligheter hos både nya och existerande kunder. Vi diskuterar möjliga produktionsövertaganden från kunder. Vi är också intresserade av förvärv. Men det viktiga för oss är lönsamhet. Tillväxt är jätteintressant men lönsamheten är central. Jag skulle vilja säga att 1 år är ganska lång tid och det känns bra att vi levererar de siffror som vi levererat. Hur pass aktuellt är det med nya förvärv? - Vi driver ju en affärsverksamhet och vill utveckla vår verksamhet. Vi har många goda och långa kundrelationer där vi har haft förmånen att lära känna varandra. Det vill vi ju utveckla vidare tillsammans med våra kunder. Så förvärv: Ja, det är alltid intressant om det är något som kan bidra till vår verksamhet. Även om förvärv i dagsläget alltså är av intresse finns ändå en solid bas för verksamheten redan i dagsläget menar Peter Laveson. Utmaningarna företaget mötte i spåren av komponentbristen var i så fall mer att brottas med: - Vi kan sammanfatta det med att vi drev ett omstruktureringsprogram samtidigt som vi upplevde stark tillväxt från våra kunder under samma period. Och den tillväxten skedde i en situation då det var global komponentbrist, något som gjorde att det krävdes en enorm arbetsinsats från oss. Detta tycker jag sätter våra fyra lönsamma kvartal i rad i ännu bättre dager. Att rampa upp är dock något vi har klarat av att göra. Jag tror inte att kapacitetsbrist är något som vi behöver känna som en stor oro i en high-mix/low-volume-miljö. Läs också del 2.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2