Annons
Annons
Annons
Annons
© Note Elektronikproduktion | 13 december 2011

Note del 2: Var befinner sig Note i framtiden?

I del 2 av vår stora intervju med Notes vd Peter Laveson blickar vi framåt. Hur väl rustade är man och var kommer företaget att verka?

Om vi tittar framåt. Hur resonerar ni om vilka marknader som kommer att vara viktiga i framtiden? - Sverige är vår stora marknad. Note är ett svenskt bolag och Sverige är därför fortfarande huvudmarknaden. Vi har också stärkt upp våra kommersiella gränssnitt på våra enheter i Estland och Kina. Med det vill vi också titta på möjligheter och affärer som vi kanske historiskt inte har varit fokuserade på eller varit konkurrenskraftiga inom. Jag tror att de här två enheterna kommer att bli en mer integrerad del av våra totala affärer. En annan diskussion som ständigt finns i branschen är den gällande segment och hur man ska fördela bredden inom dessa. Peter Laveson reder ut var Note är som starkast i dagens läge: - Först och främst har jag en rent filosofisk reflektion över segmentsresonemangen i den här branschen. Segment kan definieras på väldigt olika sätt. Är det vår kund eller slutkunden som bestämmer segmentet? Vad är applikationen? Vad är det som ska segmenteras? Det är viktiga tankar att bära med sig i resonemanget.
Det måste skapas en politisk agenda och en kultur i företagsledet som skapar förutsättningar för att känna stolthet över att producera. Det är det finaste som finns.
För Notes del ser det i dagsläget ut som följer: - Vi har varit och är fortsatt starka inom någon form av generell industri och verkstadsindustri. Det i kombination med något vi kallar kommunikationsindustrin. Inom de segmenten försöker vi utvecklas ytterligare genom att jobba ännu mer integrerat med våra kunder och bredda vårt tjänsteerbjudande. Det handlar också om att ta större ansvar för slutprodukten. Ska jag säga några segment som jag tycker är spännande att växa inom är det i så fall försvar, säkerhet samt medicinteknik. Oron i Europa kom som smolk i bägaren för många företag som åtnjutit några bra år med stadig återhämtning. Smolket består kanske inte så mycket i en verklig nedgång som i den krassa realismen om att en osäkrare tid kan stå för dörren. Den medför också ökad osäkerhet hos Note: - Det är bara att konstatera att den skuld- och strukturkris som vi ser i Europa gör att osäkerheten har ökat. Men vi har vidtagit åtgärder och vi kommer fortsatt att göra det i den mån vi behöver. Vi har anpassat kostnadskostymen och planerat för att anpassa kostnadskostymen för den nedgång vi har rapporterat att vi ser i Q4. Vi måste alltid sträva efter att ha så stor flexibilitet i kostnadsmassan som möjligt. Note drabbades ganska hårt av krisen 2008-2009. Vad talar för att ni klarar läget bättre om det blir en kris av detta? - Det är just det faktum att vi har genomfört det omstruktureringsprogram som vi De facto har genomfört. Vi är bättre rustade idag än för några år sedan. Men det är hårt arbete, det är enda åtgärden när sånt här inträffar. Vi måste vara nära våra kunder för att förstå vart deras marknad tar vägen helt enkelt. Det finns inget annat att göra än att leverera rätt kvalitet i rätt tid och säkra kundernas leveranskedjor. Hur påverkades de kunder ni hade och har av krisen 2008-2009? - Tittar jag på koncernen som helhet så har vi väldigt långa och goda kundrelationer inom koncernen över lag. Krisen blev extra stor för Note dels på grund av den allmänna volymnedgången men också för att koncernen tappade en av de största kunderna på grund av ett produktgenerationsskifte. Kunden valde att ta hem den produkten i nästa generation. Det är den förändring vi kan se. Jag kan inte kommentera så mycket mer om historiken, men kundernas marknader, och således kundernas efterfrågan till Note, avtog. Note har växande enheter i Estland och Kina. Anser du att det finns något självvärde i att ha produktion i Sverige? - Jag tror att frågan egentligen är: Är det lönsamt att producera i Sverige, eller i våra övriga enheter i Norge, Finland och England? Ja, det är det absolut. Det viktiga är att vi måste se från fall till fall vad totalkostnaden blir. Det finns ett behov av att producera produkter som har en komplex logistik och korta ledtider i närområdet. Det gäller produkter där närheten till företagets utvecklingsavdelningar är ett kritiskt inslag. Baserat på det så är vi väl positionerade för att kunna kombinera vår verksamhet på plats i Sverige, Norge, Finland och England med Estlands och Kinas möjligheter. Det viktigaste är att tillsammans med kunden titta på ett så kallat ”best fit”. - För att återkomma till frågan om självvärdet: Sverige måste värna om och skapa förutsättningar också för produktionsarbete i det här landet. Det måste skapas en politisk agenda och en kultur i företagsledet som skapar förutsättningar för att känna stolthet över att producera. Det är det finaste som finns. Avslutningsvis: Hur ser du på Notes framtid? - Vi kommer alltid att vara ödmjuka inför framtiden men vi anser oss göra ett väldigt bra jobb för våra kunder med hjälp av vår mycket kompetenta personal och våra starka förmågor. Det är ökad osäkerhet internationellt just nu och därav måste man vara ödmjuk inför framtiden. Men vi är ett starkare bolag idag än för ett och ett halvt år sedan. Läs också del 1
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1