Annons
Annons
© Maksim-pasko-dreamstime.com Elektronikproduktion | 28 februari 2012

Tre lärdomar om elektronikbranschen

Elektronikbranschen är idag en bransch i förändring och man måste lära sig att hantera frågor som obalans i betalningsvillkor, osund prispress, polarisering och krympning av branschen. Andrej Scepanski vill dela med sig av några lärdomar.
1. Från kristiden kan jag notera att attityden hos våra leverantörer var väldigt glädjande genom att alla försökte hjälpa varandra med leveranser och betalningar. Några av kunderna valde en annan väg i kampen om att rädda sitt eget skin. Det var att kringgå överenskomna betalningsvillkor. En del ställde in sina betalningar helt.

Den vanliga kredittiden på 30-45 dagar omförhandlades till 45-60, men i praktiken slutade det på 90-120 dagar. Det som skulle komma ut från oss till underleverantörer stannade oftast på 60 dagar. Redan där hamnar man på minus i cash flow och factoring fungerar inte heller i sådant fall. Det blir ett hål och man får pumpa in egna pengar.© Andrej Scepanski

Det är i och för sig ett återkommande problem. Om branschen (alla andra också) inte kan sanera sig själv så måste vi få hjälp via en lagstiftning som kan reglera detta på ett bättre sätt.

2. Vi alla vet ju att kvalitet kostar pengar men brist på kvalitet kostar ännu mera. Det finns dock kunder som vill göra livet för sina leverantörer ännu tuffare och medvetet försöker pressa ner priser. De vill gärna köpa en ”mercedes” till samma pris som en ”ford” eller gör en beställning på en stycketillverkad ”maseratti” men vill betala som för en masstillverkad ”fiat”. Det fungerar inte i längden, det är inte hälsosamt för branschen.

Dessa ekvationer går inte ihop.

3. Branschen går mot en polarisering som näringslivet i övrigt, där på ena sidan har vi 4-5 stora aktörer och på andra små familjeföretag som spelar på helt andra villkor. Det skapar brist på konkurrens och risk för bildning av priskarteller. De stora tar volymproduktion och de små får kämpa om de lokala affärerna. Det gör att branschen krymper. Därför behövs det flera medelstora stabila företag i den storlek som tidigare Lindebergh som börjar saknas i branschen för att fylla luckan mellan stora och små.

Jag har en teori och tror att gapet kan överbryggas med hjälp av utländska företag som kan etableras i Sverige. Det finns en het affärsmöjlighet för till exempel flera polska kontraktstillverkare som under flera år har haft ett omfattande samarbete med svenska kontraktstillverkare och har både yrkeskunnande, erfarenhet, modern maskinpark och överhuvudtaget all den potential som krävs. Frågan är dock om de vågar. Polska kontraktstillverkare inriktar sig idag inom EU på Tyskland och England huvudsakligen.

Sverige är ett av världens mest internationaliserade länder. Trots det är det fortfarande få mindre och medelstora svenska företag som direkt exporterar.

Det ser jag som min mission och insats inom industrin, inte minst elektronik – att ta företag ut i Europa (till en början). Svenska underleverantörer producerar varor som passar för export till hela världens marknad. Många underleverantörer saknar dock kapacitet att ta sig an stora affärer, oftast på grund av bristen på kunskap, brist på strategi, slumpmässighet, begränsningar på personal och kapital.

Just denna kompetens är vad Artisma Consulting/Svensk Enterprise Partner arbetar med att tillhandahålla menar Andrej Scepanski.

De flesta av de mindre svenska företagen bedömer enlligt Sinf att det är Polen, Tyskland, Storbritannien, Ryssland och Kina som utöver de nordiska länderna är viktigast för dem angående morgondagens export.

Alla kan inte vara överallt samtidigt. Börja i närområdet. Polen erbjuder lysande affärsmöjligheter. Polen har ändrat sin karaktär från legotillverkare till en kraftigt växande konsumtionsnation med snart 40 miljoner konsumenter.

De många infrastrukturprojekten skapar affärsmöjligheter även för elektronik/it/mekatronik – trafikbevakning/-styrning, signalöverföring/ -förstärkning, navigering, telekom. Många duktiga svenska teknik och elektronikbolag kan ha sin chans här.

Ytterligare affärsmöjligheter för elektronikföretag finns i branscher med stora statliga satsningar inom energisektorn, förnyelsebarenergi, avfallshantering, återvinning, miljöteknik.

I Polen finns tillgång till ung, välutbildad, arbetsvillig arbetskraft och nyfiken nation av 38 miljoner konsumenter. Attraktiva löneförhållanden och förnuftig arbetsmarknadspolitik skapar ett bra näringslivsklimat för privata investerare. Den egna valutan (zloty) är stabil men med konkurrensfördelar gentemot andra valutor och skyddar marknaden mot externa kriser – där har vi ytterligare ett vinnande koncept.

Det är också lättare att komma in på den tyska marknaden via Polen eller etablera en verksamhet i Ukraina som om 10 år kommer att spela samma roll som Polen gjorde för 10 år sedan.

Läs också del 1

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-2