Annons
Annons
Annons
Annons
© daniel-schweinert-dreamstime.co Elektronikproduktion | 03 januari 2013

Evertiq rivstartar året med ny artikelserie

Under de följande veckorna kommer evertiq att publicera en artikelserie från Xander Kameny, konsult vid Riverwood Solutions. Temat är trendutvecklingen för outsourcad elektronikproduktion i Asien.

Chefer inom industrin och akademiker har under en tid noterat att vissa industrier tenderar att forma kluster eller geografiska grupperingar för liknande företag vars verksamhet relaterar till varandra. Bekanta exempel är filmindustrins Hollywood och Silicon Valley med sina halvledare och IT. Michael Porter, professor vid Harvard och författare, karakteriserar dessa kluster som ”kritisk massa på en plats av sammanlänkade industrier och institutioner – från leverantörer till universitet till myndigheter – som åtnjuter ovanligt konkurrensmässig framgång inom ett visst fält”. Porters arbete visar på att denna närmast organiska process av klusterbyggande generellt ökar produktiviteten hos organisationer inom klustret samtidigt som de gör det enklare för nya företag att komma in eller etablera sig där inom. EMS-industrin (kontraktstillverkning) har utvecklat flera betydelsefulla kluster runt om i världen. Bland dessa platser nämns San Jose, Guadalajara, Penang och Shenzhen. Dessa EMS-kluster utvecklades likt en rullande snöboll och vitaliserade regional ekonomi samtidigt som tillverkningstrender definierades här under många år. Den geografiska koncentrationen av dessa sammanlänkade företag, specialiserade leverantörer, tjänsteleverantörer och associerade institutioner tenderar att bilda en katalysator, ibland flera, och leva ett eget liv. Kluster tenderar att bildas eftersom klustereffekten tjänar till att öka produktion och sänka kostnader samtidigt som ett eget mikrokosmos skapas som ökar konkurrenskraften. Förståelse för varför och var dessa kluster kommer att uppstå är mycket fördelaktigt för OEM-företag och tjänsteleverantörer tillika, när de försöker att hitta effektiva vägar till kostnadseffektiva tillverknings-strategier. • Den första artikeln undersöker Kinas klusterlandskap och katalysatorerna för dess utveckling. Den andra artikeln kommer att ta upp frågan om leverantörernas migration från Kinas kustlandskap och dess ökade kostnader och till Kinas inre, ställt mot att flytta till andra asiatiska länder. I den sista delen presenteras en undersökning av företag som deltar inom industrin och deras åsikter runt klustertrenden. Trender under utveckling: Del 1. Nya och gamla kluster
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-20 00:12 V15.3.2-2