Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© mchudo dreamstime.com Analys | 11 december 2014

Sveriges teknikföretag får en stark avslutning av 2014

God jul och gott nytt år är nu bara några veckor bort och Teknikföretagens senaste barometer bjuder på en tidig julklapp även om 2014 varit oväntat svagt som helhet.

Det är sammantaget starka siffror med en ökande orderingång på både exportsidan och hemmamarknaden som Teknikföretagen idag presenterar. Även kapacitetsutnyttjandet ökar något men är kvar på låg nivå. Samtidigt konstateras att 2014 varit påfallande svagt sett till konjunkturen. Både kapacitetsutnyttjandet och behovet av arbetskraft är fortfarande kvar på de låga nivåer som rådde i början av året. Orderingången har däremot enligt företagens rapporter tagit fart under fjärde kvartalet och det gäller exporten och nästan i lika hög grad på hemmamarknaden.
– Som tidigare är det bil- och transportmedelsindustrin som visar en jämförelsevis stark orderingång, men det är nu en mer positiv ordertillväxt på flertalet andra delar av teknikindustrin. Förbättringarna är också tydliga i instrumentindustrin och för leverantörer till tele- och elektroindustrin, säger Teknikföretagens chefsekonom Anders Rune. För leverantörsföretagen är bilden mer splittrad, inte bara mellan olika områden. Här är det också till skillnad från den samlade bilden, ungefär lika många företag som fortfarande har minskande order som de som ökar. Förhoppningsvis handlar det här mer om en tillfällig eftersläpning kopplad till en begränsad efterfrågan under fjärde kvartalet. Det rätta svaret kommer att ges i nästa barometer, i mars 2015. Undersökningen omfattar uppgifter från 545 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 574 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 79 procent på export. Det sammantagna läget för elektronikföretagen finns att läsa om här. © Graf: Teknikföretagen
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1