Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Northvolt Elektronikproduktion | 07 mars 2017

NorthVolt – med ambitioner att bli ett storföretag

Bygget av vad som kan bli Europas största batterifabrik innehåller ett nytt koncept inspirerat av halvledarindustrin – fokus ligger på: storlek, skräddarsydda kundlösningar, vertikal integration och noggrant kontrollerad tillverkning.

Enligt NorthVolt är deras utförande helt annorlunda jämfört med nuvarande produktionsanläggningar för batterier. Bolaget siktar på att skapa ett cirkulärt system och håller höga ambitioner när det kommer till livscykelhantering – den ska täcka allt från vaggan till graven. Paolo Cerruti, COO på NorthVolt menar att projektet må vara både djärvt och komplext – men samtidigt förnuftigt och rationellt. – Jämfört med Asien och USA, är Europa efter i batteriindustrialisering. Med samhällets mål när det gäller tillväxt och hållbarhet, krävs det åtgärder, säger Paolo Cerruti, COO på NorthVolt i ett pressmeddelande. Han menar också att det finns en kommersiell resonans i projektet då efterfrågan från fordons- och energisektorerna lagrings väntas bli enorm. Man menar att lagring av förnybar energi är nyckeln till ett koldioxidneutralt samhälle – och batterier kommer att möjliggöra denna övergång. Bara bilindustrin i sig kommer att behöva tillgång till stora mängder för att ersätta fossila bränslen med elektricitet. För att lyckas med målsättningen har NorthVolt samlat på sig ett team med kompetens och erfarenhet från en mängd stora företag i industrin. Ledningen består av personer som tidigare haft ledande roller hos bland andra Tesla Motors, Sony Ericsson, Panasonic, ABB och Renault-Nissan. Dessutom har man bildat en stark Advisory board med expertkompetens från både energibranschen och industrin genom exempelvis Tom Johnstone, Andreas Regnell och Hans Stråberg. Som tidigare rapporterats har projektet en gedigen prislapp och har just nu stöd i form av olika finansieringsavtal från företag och organisationer som Stena, Vattenfall, InnoEnergy, Energimyndigheten och Vinnova. Detta stöd, tillsammans med privata investeringar av grundarna är det som ska bära NorthVolt genom den första fasen. Ytterligare extern finansiering kommer att behövas i ett senare skede – produktionsanläggningen kommer att trotts allt att kräva investeringar runt 40 miljarder kronor under en sexårsperiod. Planen är att starta bygget av fabriken under den andra halvan av 2018 för att sedan sparka igång volymtillverkning i slutet av 2020. – Vi har en tuff och ambitiös affärsplan på plats och jag är mycket nöjd med det starka stöd vi har fått hittills, både fråj den offentliga och den privata sektorn, inklusive organisationer som Stena, Vattenfall, InnoEnergy, Svenska Energimyndigheten och Vinnova, säger Peter Carlsson i pressmeddelandet. Just nu ligger fokus på att bygga upp teamet och att etablera tekniska partnerskap; måla upp en plan för produktprocesser samt bygga kundsamarbeten. Företaget har, i samarbete med Business Sweden, inlett en platsurvalsprocess i jakt på rätt plats för den framtida fabriken. Ambitionen är att ta ett beslut om var fabriken kommer att byggas under mitten av 2017. Och NorthVolt har en kravlista – bland annat sneglar bolaget enbart på kommuner som kan erbjuda ytor om minst 500’000 kvadratmeter - 700’000 kvadratmeter redo för markberedning.
2022-11-15 00:19 V20.10.16-1