Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© electrolux Elektronikproduktion | 01 februari 2018

Ökad efterfrågan på vitvaror gav bra kvartal till Electrolux

Många positiva siffror för Electrolux sista kvartal 2017, och för helåret i sig. Marknader som Latinamerika och Asien såg en stark organisk tillväxt och nettoomsättningen för bolaget ökade stadigt.

Som evertiq rapporterade tidigare har Electrolux stora planer på att investera i Nordamerika. Miljarder ska investeras i nybyggnation och innovation och prislappen för det kan komma att dra ner 2018 års resultat. Men för 2017 såg siffrorna bra ut för vitvarujätten. Organisk tillväxt och resultatförbättring för Vitvaror EMEA med en marginal på över 8 procent, stark organisk tillväxt på 30 procent och förbättrat resultat för Vitvaror Latinamerika, organisk tillväxt på 10 procent för Vitvaror Asien/Stillahavsområdet med en marginal på 8 procent, förbättrat rörelseresultat för Hemmiljö och småapparater samt stabil resultatutveckling för Professionella produkter. Vitvaror Nordamerika ökade försäljningen av egna varumärken, men affärsområdets försäljning påverkades negativt av lägre volymer av återförsäljares egna varumärken. Kostnadseffektiviseringar motverkade till viss del fortsatt prispress för Electrolux och ökade kostnader för råmaterial. – Priserna på råmaterial har fortsatt att stiga varför vi i nuläget bedömer att kostnaderna för råmaterial i 2018 ökar med cirka 1,2 miljard kronor, med en osäkerhetsfaktor på ytterligare 200 miljoner kronor, säger vd Jonas Samuelson i en kommentar till rapporten. Under kvartalet förvärvades även det brasilianska varumärket Continental. – Den goda efterfrågan på flertalet marknader under 2017 förväntas fortsätta under 2018. Vi bedömer att marknadsefterfrågan på vitvaror i Europa växer med 1-2 procent och i Nordamerika med 2-3 procent under 2018. Återhämtningen på marknaden i Latinamerika förväntas fortsätta, med en tillväxt på 3-5 procent, kommenterar Per Samuelson. Fjärde kvartalet 2017 i siffror (2016)
  • Nettoomsättningen uppgick till 32’366 miljoner kronor (32’144)
  • Rörelseresultatet uppgick till 1’969 miljoner kronor (1’616)
  • Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till 2’100 miljoner kronor (2’600)
Helåret 2017 i siffror (2016)
  • Nettoomsättningen uppgick till 122’060 miljoner kronor (121’093)
  • Rörelseresultatet uppgick till 7’407 miljoner kronor (6’274)
Annons
Annons
2020-09-21 11:08 V18.10.12-1