Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Flexenclosure Elektronikproduktion | 21 oktober 2019

Flexenclosure begärs i konkurs

Sedan Flexenclosure ansökte om företagsrekonstruktionen i våras har det varit en tuff resa för den svenska leverantören att komma på fötter igen. Men i fredags kom beskedet att företaget begärts i konkurs. Till slut blev skulderna för stora att investerare kände för stor osäkerhet kring framtiden.

Den 26 april i år ansökte Flexenclosure om företagsrekonstruktion för att säkerställa företagets överlevnad. Detta som följd av en likviditetsbrist, en konsekvens av företagets negativa resultat från fjolåret. Huvudorsaken till det negativa resultatet uppgavs vara ett projekt att leverera datacenter för Equinix med placering i Zürich. Detta påverkade även resultatet för det första kvartalet i år negativt, medförande betydande kostnadsökningar och förseningar – och i sin tur ett mycket stort underskott för Flexenclosure. Efter rekonstruktionsbeskedet rapporterade Nya Lidköpings-tidningen (NLT) i början på september att företaget i slutet av maj skickat ut ett ackordserbjudande om 25 procent till sina fordringsägare. Vad som sedan följdes var ett inlämnande av ackordsförhandling den 30 augusti till Stockholms tingsrätt, med den 7 oktober som slutgiltigt datum för beslutsfattande. Enligt ett uttalande från rekonstruktören Christian Andersch på Rosengrens advokatbyrå i september till NLT förklarade han att ”frågan om ackord bara en del i rekonstruktionsprocessen”. – Dessutom behöver bolaget få in en investerare som är beredd att skjuta tillräckligt med kapital. Dels för att bolaget ska kunna betala en ackordslikvid, och dels för att bolaget ska få tillräckligt med rörelsekapital, sade Christian Andersch till NLT. Samtidigt rapporterade tidningen att två internationella bolag hade öppnat ögonen för den svenska leverantören. Dock rådde det enligt Andersch osäkerhet om bolagen var villiga nog att satsa det nödvändiga kapitalet. Samma datum kom beskedet att företaget lägger ned en av sina produktionsanläggningar, i Vara. Detta medförde att tolv anställda fick gå, medan den resterande delen av produktionen gick till Flexenclosures andra anläggning i Hovby. – Vi såg att vi var tvungna att dra ner vår kostnadsmassa och vi hade inte råd att att ha kvar två produktionsanläggningar helt enkelt, sade Elsie Göransson, vice president HR och IT på Flexenclosure, till NLT. September gick, och den 7 oktober kom sammanträdet mellan Flexenclosure och fordringsägarna i Stockholms tingsrätt. Under detta ägde en ackordsförhandling rum, som enligt uppgifter från NLT den 17 oktober skulle skriva ned skulderna med 75 procent. Ackordet godkändes av fordningsägarna Pegroco och Europeiska investeringsbanken, men röstades ned av Equinix. Detta trots att man uppnådde kravet om genomfört ackord med en majoritet på omkring 78 procent, skriver NLT. I stället kom ett fordningsförslag på 381 miljoner kronor från Equinix, som tidningen skrev utgör omkring hälften av företagets oprioriterade fordringsbelopp på 696 miljoner kronor. Något som Flexenclosure bestred. Hur detta skulle sluta var enligt Andersch helt beroende på om Equinix skulle få rösta för det ovan nämnda anspråket under en extrainsatt förhandling den 31 oktober, blott en vecka efter att den andra perioden av rekonstruktionstiden löpt ut. Att processen skulle kunna fortsätta förutsatte att Flexenclosure fick till en förlängning. Christian Andersch berättade för tidningen att det ”inte skulle gå att genomföra rekonstruktionen om Equinix skulle ha så stora fordringar och att man motsätter sig ackordet”. – […] Då kommer inget ackord att gå igenom och då kommer man heller inte ha någon intressent som är villig att satsa pengar på bolaget, sade Andersch till NLT. Dagen efter, den 18 oktober, kom beskedet: Pegroco invest, som äger 48 procent av aktierna i Flexenclosure, gick ut i ett pressmeddelande om att Flexenclosure begärs i konkurs. Det innebar att den rekonstruktion som pågått sedan den 26 april i år har avbrutits. – Flexenclosures styrelse har arbetat intensivt med att få till en lösning ända sedan i våras men måste nu tyvärr konstatera att kassan är slut och att vi inte lyckades nå ända fram, sade Joakim Winggren, vice vd på Pegroco Invest, i pressmeddelandet. Joakim Winggren förklarade vidare att en tidigare nyckelkund till Flexenclosure framställde ett mycket stort krav och röstade därmed nej till ett ackord. – En ny förhandling var utsatt till i slutet på oktober för att avgöra om kravet är giltigt eller ej men de investorer som vi fört förhandling med under lång tid känner nu en för stor osäkerhet kring framtiden och vill inte längre vara med, sade Joakim Winggren. Berörda verksamheter är produktionsanläggningen i Hovby och huvudkontoret i Stockholm. Totalt drabbas 70 anställda. Av dessa är 60 baserade i Lidköping, uppger NLT. – Det är fruktansvärt tråkigt för alla anställda, säger Joakim Winggren, till tidningen. Konkursen drabbar även de fordringsägare som har betydande fordringar på företaget, och uppgår enligt Winggren till en förlust på 400 till 450 miljoner kronor för Pegrocos, skriver NLT. – Vi har jobbat nästan dygnet runt sedan början på året och verkligen försökt få till det här med nya investerare.Vi hoppas att våra ansträngningar gjort det möjligt för en framtid för verksamheten utan att vi är ägare. Jag tolkar det som att det är kompetensen i Lidköping som investerarna vill åt, säger Winggren till NLT.
Annons
2021-07-15 08:57 V18.20.2-2