Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Evertiq Elektronikproduktion | 13 mars 2020

Evertiq uppdaterar om COVID-19 och inverkan på Expos

På grund av den nuvarande allvarliga situationen relaterad till COVID-19 kommer Evertiq Expo Tampere att senareläggas.

I ljuset av den nuvarande pandemin, orsakad av COVID-19, och det växande antalet insjuknade är det svårt att förutsäga utvecklingen. Evertiq har därför valt att fatta beslutet att skjuta upp nätverksevenemanget Evertiq Expo Tampere till den 3 september 2020. Säkerhet och hälsa fortsätter vara av högsta prioritet och detta beslut är en försiktighetsåtgärd för att skydda både utställare och besökare. Med tanke på den oförutsebara utvecklingen av COVID-19 skulle organisationen inte kunna säkerställa detta om evenemanget skulle hållas på det ursprungliga datumet. Evertiq ber om förståelse för detta beslut och hoppas på ert stöd. Evertiqs Expo-team kommer att tillhandahålla ytterligare information så snart de finns tillgängliga, både från Tampere Hall samt från berörda myndigheter i Finland. Informationen kommer att publiceras på Evertiq Expo Tamperes webbplats. – Vi beklagar att vi måste skjuta upp detta nätverksevenemang några veckor före det schemalagda datumet. Att skydda alla inblandades hälsa är en absolut prioritering för oss. Vi anser dock att vi inte kan säkerställa detta om evenemanget skulle hållas på det ursprungliga datumet. Detta är en situation där händelser som är objektivt extraordinära och – i sin natur – oförutsägbara, måste ha företräde, säger Henrik Björsell, projektledare för Evertiq Expo Tampere. För mer information om hur den nuvarande situationen påverkar Evertiqs andra expon finns ytterligare uppdateringar här. Evertiq kommer att fortsätta följa utvecklingen av situationen noggrant och kommer att ge ytterligare information när den finns tillgänglig.
Annons
Annons
2022-07-20 12:24 V20.6.3-1