Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Westermo Elektronikproduktion | 16 juli 2020

Westermo starkt framåt under pandemin

Nätverksföretaget var Beijer-koncernens starkast presterande affärsområde under andra kvartalet.

Westermos nettoomsättning under kvartalet landade på 189,4 miljoner kronor, jämfört med 164,4 miljoner i fjol. Av koncernens tre affärsenheter är nätverksföretaget det som är minst konjunkturkänsligt, skriver Beijer Electronics vd Per Samuelsson i den senaste delårsrapporten. – Affärsenheten hade också god draghjälp av förra årets förvärv av Neratec och Virtual Acccess. Neratec är nu fullt integrerat med Westermo och processen med Virtual Acces fortgår enligt plan. Jag kan även konstatera att båda bolagen passar väl in i Westemos kultur och strategiska inriktning, säger Beijer Electronics vd Per Samuelsson i sin senaste delårsrapport. Rörelseresultatet under kvartalet skrivs till 21,6 miljoner (20,1). Och för den gångna sexmånadersperioden steg den från 41,3 till 55 miljoner. ”Det organiska men dock begränsade bortfallet i Westermos försäljningsvolymer har kompenserats i kostnadsbesparingar vilket inneburit att rörelseresultat och lönsamhet kunnat upprätthållas. Trots den lägre ekonomiska aktiviteten lyckades Westermo erhålla ett antal medelstora order inom tågsidan,” går det att läsa i delårsrapporten. Affärsområdet Beijer Electronics noteras för en nettoomsättning på 153 miljoner (192,9) och ett rörelseresultat på -2,0 (13,7). – Beijer Electronics drabbades hårdare med relativt stora fall i efterfrågan, särskilt på den amerikanska marknaden. Det låga oljepriset som följt i spåren av Covid-19 har slagit hårt på USAs olja- och gassektor med lägre efterfrågan och investeringar som följd vilket påverkat affärsenhetens försäljning negativt. Samtidigt har Beijer Electronics på ett förtjänstfullt sätt snabbt lyckats minska omkostnaderna med närmare 20 procent under kvartalet. Det innebar att nedgången i resultatet beroende på bortfallet i försäljningsvolymer kunde begränsas. Trots detta tvingades affärsenheten visa en liten rörelseförlust, kommenterar Per Samuelsson och berättar att affärsenheten har inlett reguljära leveranser till Otis. Korenix nettoomsättning och rörelseresultat för andra kvartalet stannade på 18,6 miljoner (31,3) respektive -3,4 (-0,3). – Korenix med säte i Taiwan drabbades hårt redan under det första kvartalet och den lägre efterfrågan forsatte under det andra kvartalet med betydande bortfall i försäljningen som påverkade resultatet negativt. Även Korenix har på ett förtjänstfullt sätt minskat sina omkostnader vilket begränsat affärsenhetens rörelseförlust, säger Per Samuelsson och upplyser att samarbetet mellan Beijer Electronics och Korenix har fortsatt i kvartalet.
Annons
Annons
2022-04-25 14:34 V20.5.16-1