Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Prevas Embedded |

Lägre intäkter för Prevas – finns ändå ”styrkebesked”

Bortsett från att intäkterna minskade under tredje kvartalet finns det enligt utvecklingshuset bevis på på styrkebesked i senaste rapporten.

Prevas redovisar en lägre omsättning och resultat efter skatt för årets tredje kvartal. Siffrorna uppgick till 158,7 (176,2) respektive 3,9 miljoner kronor (6,2). Rörelseresultatet (EBIT) landade dock på 13,4 miljoner, jämfört med 9,1 i fjol, med en rörelsemarginal på 8,4 procent (5,2). – Även det tredje kvartalet har färgats av Covid-19. Intäktssidan har påverkats av minskad omsättning och resultatet har påverkats av stöttande åtgärder i form av offentliga medel, dock betydligt mer begränsat än under andra kvartalet. Minskad omsättning är så klart inte positivt, men vi ser det samtidigt som ett styrkebesked att kunna leverera en rimlig vinstnivå och säkra arbetstillfällen för framtida expansionssatsningar, skriver vd:n Johan Strid i rapporten. Bolaget skriver i rapporten att marknaden upplevs som ”normaliserad”. – Vi upplever att marknaden överlag är relativt normal, dvs inte extremt het som de senaste åren men inte heller särdeles svag som under en tydlig och bred lågkonjunktur. En del kunder investerar friskt i utveckling och ökade marknadspositioner medan en del kunder prioriterar att se om sina kostnader, fortsätter vd:n. Under gårdagen offentliggjordes ett förvärv av samtliga aktier i konsultbolagsgruppen Evotech och resterande minoritetsaktier i dotterbolagen Tritech Technology och Deva Mecaneyes.
Annons
Annons
2023-06-08 10:57 V20.15.7-1