Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Fingerprint Cards
Komponenter |

Fingerprint negativt påverkat av bristande produktionskapacitet

Bolaget vittnar samtidigt om en god efterfrågan på sensorer under kvartal tre och bedömer att den otillräckliga kapaciteten inte består på längre sikt.

Fingerprint Cards redovisar minskningar på majoriteten av posterna för det tredje kvartalet. Intäkterna uppgick till 294 miljoner kronor (352,5). Bruttomarginalen landade på 18 procent (23). EBITDA skrivs till 8,7 miljoner (35,6). Och Rörelseresultat stannade på -4,6 miljoner (-3,4). – Samtidigt som efterfrågan på Fingerprints produkter var fortsatt god, påverkades vårt resultat även i detta kvartal negativt av den rådande bristen på produktionskapacitet hos de stora halvledartillverkarna. Begränsningarna i vår leveranskedja har pressat upp inköpspriserna ytterligare, vilket påverkade bruttomarginalen negativt. Samtidigt bidrog vårt fortsatta fokus på rörelsekapital och god kostnadskontroll till ett starkt kassaflöde i kvartalet, skriver vd:n och koncernchefen Christian Fredrikson i rapporten. Kassaflödet uppgick till 67,7 miljoner, jämfört med 59,5 miljoner från samma period i fjol. Läget rörande produktionskapacitet bedöms av bolaget som bestående i det korta perspektivet. – Som tidigare kommunicerats, planerar vi för en betydande volymtillväxt de kommande åren, framförallt inom prioriterade områden utanför mobilbranschen. Arbetet med att fortsatt bredda vår leverantörsbas är därför mycket viktigt, och vi har intensifierat våra ansträngningar för att säkra ytterligare leverantörer av viktiga komponenter, såväl inom som utanför Fastlandskina, fortsätter Christian Fredrikson. Efter nio månader skrivs intäkterna till 886,3 miljoner (1’077,2). Bruttomarginalen till 21 procent (23). EBITDA till 27 miljoner (115,4). Rörelseresultat till -39 miljoner (0,9). Och kassaflödet till 111,2 miljoner (78).

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-2
Annons
Annons