Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Powerbox Elektronikproduktion |

Powerbox säger farväl till Gnesta efter nästan 50 år

Svenska Powebox (PRBX), som idag ägs av japanska Cosel, har varit verksamma i Gnesta sedan 1974, men nu hägrar en expansion som tar verksamheten till Stockholm.

Kraftspecialistens resa började som sagt i Gnesta, men det såg ut som att allt skulle få ett abrupt slut i september 2018 då en omfattande brand mer eller mindre ödelade företagets anläggning i kommunen. Men bolaget kavlade upp ärmarna, installerade sig i en mindre lokal på Liljeholmen och körde allt via molnet. Samtidigt jobbade FoU-avdelning övertid och tätt tillsammans med bolagets två andra designcenter i Europa, fram tills dess att en hållbar lösning på hemmaplan fanns tillgänglig. Och tillbaka till Gnesta kom bolaget till slut. Nu står det dock klart att en expansion av FoU-avdelningen kräver en flytt närmare huvudstaden, med följer även huvudkontor och verksamhetsledningen, det framgår i ett pressmeddelande. Med nya teknologier som halvledare med breda bandgap (WBG-halvledare) och migrationen för switchingteknologi inom strömförsörjning från analog till digital styrning utökar PRBX sin FoU-avdelning och meddelar att man rekryterar fler kraftingenjörer. I samband med flytten, och för att kunna ge sina kunder kortast möjliga”time-to-market”, har man optimerat arbetsflödet inom organisationen. Det hela beskrivs som en öppen miljö med kortade kommunikationsvägar, förenklade processer och anpassade lokaler. PRBX skriver i pressmeddelandet att ledningen övervägt och undersökt alla möjliga alternativ för lokalisering av huvudkontoret. Men efter mer än ett år av grundliga studier av olika alternativ är slutsatsen att en flytt av verksamheten till Västberga är den bästa lösningen. Kommunikationschef Patrick Le Fevre berättar för Evertiq att en stor anledning till flytten har varit problematiken med kompetensförsörjningen till den tilltänkta expansionen. Mer än så kan kommunikationschefen inte säga för tillfället. Bolaget skriver att medarbetare och berörda arbetstagarorganisationer har informerats i enlighet med Svensk lag och att ledningsgruppen ger stöd till alla berörda medarbetare som nu flyttar sin arbetsplats. Bläck har nu mött papper och de nya lokalerna i Västberga håller i skrivande stund på att iordningställas. Datumet för när flytten rent fysiskt kommer att ske är dock ännu inte satt.
Annons
2023-02-01 23:01 V20.12.5-1
Annons
Annons