Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© JonDeTech
Komponenter |

JonDeTech: 'pusselbitarna börjar falla på plats'

Det svenska nanoteknologibolaget rapporterar om händelserikt andra kvartal där man bland annat tagit in nytt kapital och även tagit fram en detaljerad tidsplan för de milstolpar som bolaget ser framför sig.

Årets andra kvartal hade en nettoomsättning som var blank, precis som samma period i fjol, ett rörelseresultat om -8,24 miljoner kronor, jämför med -8,04 miljoner under samma period i fjol. resultat efter skatt landade till slut på -8,26 miljoner kronor, jämför med -824 miljoner kronor. Under maj månad publicerade JonDeTech en detaljerad tidplan för de milstolpar bolaget ser framför sig för att möta den framtida efterfrågan, något man valt att kalla för sin "Roadmap till högvolymsproduktion". Senare under månaden stod det klart att bolaget erhåller 500,000 euro i anslag från Eurostars (ett samfinansierat program av Eureka och EU-programmet Horizon 2020) för att färdigställa sensorn JIRS30 och utvecklingsarbetet mot högvolymsproduktion i samarbete med den schweiziska partnern VarioPrint, som för övrigt också mottog ett motsvarande anslag. Under sommaren berättade bolaget att man planerade att genomföra en riktad emission av aktier för att ta in nytt kapital och på så vis finansiera utvecklingen av produktionsprocess och högvolymstillverkning. Något senare hade JonDeTech framgångsrikt genomfört två riktade nyemissioner vilket resulterade i att bolaget tagit in cirka 32,4 miljoner kronor. – Det är ett händelserikt och intensivt kvartal vi nu har lämnat bakom oss. Bland annat så publicerade vi vår ”Roadmap till högvolymsproduktion”, fick ny förstärkning i styrelsen, erhöll bidrag från Eurostar samt tog in nytt kapital, säger Leif Borg, tf. vd JonDeTech i kvartalsrapporten. – Av förklarliga skäl har ett stort fokus under kvartalet fortsatt legat på produktionssidan, men i takt med att vi närmar oss kommersialisering har vi parallellt säkerställt och flyttat fram våra positioner på kundsidan, fortsätter Leif Borg – Med den grund vi lagt under detta kvartal så börjar nu allt fler pusselbitar falla på plats från produktutveckling och produktion till dialog med kund. Detta borgar för en riktigt spännande tid för JonDeTech framöver, avslutar vd:n

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1