Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Ericsson
Elektronikproduktion |

Ericsson anklagas av DOJ – för undanhållande av dokument

Telekombolaget ska ha brutit mot sina skyldigheter enligt en uppgörelse rörande överträdelser av FCPA, Foreign Corrupt Practices Act.

Ericsson nådde en uppgörelse med det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) i december 2019, ett så kallad Deferred Prosection Agreement, rörande överträdelser av FCPA:s regler. Telekombolaget accepterade därmed ett bötesbelopp på 10,6 miljarder kronor, som bland annat berörde mutor i Djibouti. Enligt ett pressmeddelande från Ericsson från i dag har DOJ kommit fram till att Ericsson brutit mot sina skyldigheter enligt uppgörelsen. ”Ericsson har erhållit korrespondens från DOJ enligt vilken DOJ kommit fram till att Ericsson brutit mot sina skyldigheter enligt DPA genom att inte tillhandahålla vissa dokument och faktauppgifter, och att Ericsson har möjlighet att skriftligen förklara karaktären av och omständigheterna kring överträdelsen samt de åtgärder Ericsson tagit för att hantera och avhjälpa situationen,” skriver bolaget i pressmeddelandet. Enligt Ericsson är det för tidigt att i detta skede förutsäga vad detta kommer att leda till. DOJ har diskretion att avgöra huruvida en överträdelse har skett. Telekombolaget fortsätter att man ”avser svara DOJ och fortsätta samarbeta med DOJ i enlighet med villkoren i DPA, däribland krav gällande tillhandahållande av dokument”.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-02-13 16:53 V22.3.28-2