Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© HANZA Holding AB
Elektronikproduktion |

Fortsatt god organisk tillväxt och lönsamhet för Hanza

Kontraktstillverkaren Hanza fortsätter att redovisa organisk tillväxt och förbättrad lönsamhet även under årets tredje kvartal. Utöver det expanderade tillverkaren under oktober månad via ett förvärv i Tyskland.

Hanzas nettoomsättning ökade med 18,7 procent till 597 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2021, jämfört med 503 miljoner kronor för samma period 2020. Rörelseresultatet (EBITA) ökade från 21,4 miljoner kronor i fjol till 37,5 miljoner kronor under det tredje kvartalet i år. Resultat efter skatt landade till slut på 19,9 miljoner kronor, en ordentlig ökning från 6,6 miljoner kronor under jämförelseperioden. – Vår organiska tillväxt ökade till 12 % i det tredje kvartalet. Det är en bra ökning med tanke på de globala materialutmaningarna. Vi såg under kvartalet även en ökad orderingång i Tyskland, vilket dock ännu inte visat sig i omsättningssiffrorna, kommenterar vd Erik Stenfors rapporten. – Vi uppnådde en rörelsemarginal om 6,3 % i kvartal tre, trots att semesterperioden påverkar lönsamheten negativt. Det betyder att vi ser en lönsamhetsökning från såväl motsvarande kvartal föregående år som kvartal två i år, fortsätter vd:n. Under oktober förvärvade Hanza som sagt ett elektronikbolag i Tyskland, Helmut Beyers GmbH. Hanza förvärvade 100 procent av aktierna i Beyers för en köpeskilling som motsvarar det egna kapitalet i bolaget, som enligt preliminärt bokslut vid offentliggörandet uppgick till 2,7 miljoner euro, cirka 27 miljoner kronor. Det finns även en tilläggsköpeskilling som är kopplad till en, enligt Hanza, förväntad omsättningsökning för verksamhetsåren 2022 och 2023 från den nuvarande nivå – Hanza har en fortsatt stabil finansiell situation, varför vi valde att genomföra affären kontant. Förvärvet är viktigt för framtiden och vi hälsar ytterligare 150 medarbetare varmt välkomna till Hanza, säger Erik Stenfors.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-12-07 23:13 V22.1.2-2