Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© NCAB Group
Mönsterkort |

NCAB går starkt på flera regionala marknader

Mönsterkortsleverantörens nettoomsättning klättrade 61 procent under tredje kvartalet. Vid en titt på regionala marknader där bolaget verkar är tillväxt ständigt återkommande i den senaste delårsrapporten.

Norden – definierat av bolaget som Sverige, Norge, Danmark, Finland och Estland – är som tidigare konstaterat en viktig marknad för NCAB. Enligt den senaste delårsrapporten gick regionen starkt under tredje kvartalet med god tillväxt i nettoförsäljningen, efter att orderingången varit stadig i föregående kvartal. Ett av årets hittills mest uppmärksammade nyheter var förvärvet av den norska mönsterkortaren Elmatica, som enligt vd Peter Kruk ger en ”bra injektion” till segmentet. Det norska bolaget har enligt prognoserna en beräknad tillväxt på 370 miljoner euro för 2021. – Det här är ett av våra större förvärv och kommer att öka vår marknadspenetrering i Norden och övriga Europa inom kompletterande kundområden, såsom luft- och rymdfart. Elmatica passar perfekt för NCAB:s modell i och med en liknande företagskultur, fokus på kvalitet och teknik och ett gott rykte på marknaden. Dessutom kan NCAB också hjälpa till på en rad områden. Elmatica har ingen egen Factory Management i Asien och NCAB kan erbjuda deras kunder tillgång till en utökad produkt- och fabriksportfölj, säger Peter Kruk i rapporten. Europa-segmentet uppges även det gå starkt med en god efterfrågan och en ”mycket stark” tillväxt. Här får bolaget draghjälp av sina tidigare europeiska förvärv av nederländska Flatfield och italienska PreventPCB. Tillväxten fortsatte även i Nordamerika, där bolaget stärkte sina marginaler jämfört med kvartalet innan. Förvärvet av RedBoard Circuits ska ha bidragit positivt till siffrorna. Segmentet Öst noteras för ett gynnsamt kvartal vad gäller intäkter och resultat, även om tillväxttakten i orderingången har avtagit något. Bolaget ser dock ytterligare tillväxtmöjligheter framgent. – Sammantaget kan vi se tillbaka på ett mycket starkt kvartal som ligger till grund för framtida tillväxt. Vi har ytterligare stärkt vår finansiering, vilket tillsammans med vårt starka operativa kassaflöde stödjer vår fortsatt robusta agenda för tillväxt, både organiskt och genom förvärv, avslutar Peter Kruk.

Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-2
Annons
Annons