Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Tritech Solutions
Embedded |

"Orimligt att brister på lågkostnadskomponenter äventyrar leverans"

Vi har lämnat ett 2021 kantat av utmaningar bakom oss. Men hur har bolagen inom den svenska elektronikindustrin hanterat det första halvåret 2022? Hos Tritech Solutions vittnar man om ett mycket starkt första halvår med såväl rekordfakturering som orderingång och backlog.

Hur har det första halvåret behandlat er verksamhet?

Trots stora utmaningar i leveranskedjan, har Tritech Solutions haft ett mycket starkt första halvår med såväl rekordfakturering som orderingång / backlog. En orsak är halvledarbristerna som driver kunder att lägga beställningar med längre framförhållning, men även att vi steg för steg växer och tar marknadsandelar. Dynamiken i marknaden har också bidragit till ett fördjupat samarbete med flertalet nyckelkunder där vi gemensamt och i ett så tidigt skede som möjligt säkrar kritiskt material i en extremt utmanande bristsituation. Vi ser dock tyvärr även kunder som trots att de varit ute i god tid drabbas av brister på grund av leveranstider som i en del fall blivit orimligt långa. Tillsammans med kunder försöker vi hitta olika lösningar på detta. Ibland kan det till och med bli fråga om alternativa produkter, säger Tritech Solutions vd, Jörgen Carlsson, till Evertiq per mejl.

Vilken specifik händelse skulle ni säga har haft störst påverkan på er verksamhet under perioden?

Utan tvekan, utmaningarna i leveranskedjan som till stor del har förändrat stora kunders inköpsstrategi. Just-in-time strategin ersätts av betydligt längre framförhållning. Vår förhoppning är att den långsiktiga strategin även bibehålls i en normal marknad. Det är så klart orimligt att brister på lågkostnadskomponenter äventyrar leverans av till exempel fordon, säger Jörgen.

Hur ser utsikterna ut för verksamheten när vi kliver in i den andra halvan av året?

Vi ser fortsatt positivt på utvecklingen i Tritech Solutions. Vi har en underliggande hög tillväxt där vi stadigt vinner nya betydande projekt så även om det finna många geopolitiska hot så räknar vi med fortsatt stark lönsam tillväxt. På längre sikt är vi beredda och ödmjuka inför en situation där leveranskedjan återgår till någon form av normalitet. Vårt scenario är att det kommer skapa ett visst vakuum på marknaden där många aktörer sitter med för höga lagernivåer som kommer att dämpa efterfrågan under en period. Vi bedömer inte att det kommer hända under 2022-23, snarare 2024-25, avslutar Jörgen Carlsson.  


Patrik Björklund, säljchef vid Tritech Solutions, kommer under Evertiq Expo Göteborg den 15 September 2022, presentera en överblick av de för närvarande tillgängliga lågprocessorer och modulstandarder för den inbyggda marknaden i segmentet upp till max.


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1