Annons
Annons
© Custer Conculting Group Data4PCB
Mönsterkort |

Den europeiska mönsterkortsindustrin från 2015 till 2021

Under EIPC:s sommarkonferens i Örebro målade ordförande Alun Morgan upp en bild av branschen som den var och var vi befinner oss just nu.

Alun Morgan presenterade topparna och dalarna som den europeiska mönsterkortsindustrin upplevt under årens gång – med data från Custer Consulting Group och mönsterkortsexperten Michael Gasch vid Data4PCB.

Den tidigaste datapunkten i presentationen är 2015, en tid då Europa totalt hade 247 tillverkande mönsterkortsföretag. År 2021 hade den siffran minskat till 171. Det är dock värt att påpeka att även om antalet producerande företag har minskat med cirka 30,7 procent, har intäkterna för branschen endast minskat med 9,2 % när man jämför 2015 och 2021.

Summary2015>>201820192020202120/21 Change
Revenues (million EUR)1.815 1.9211.7641.5131.648+8,9%
Staff16.491 16.64215.78314.98915.361+2,5%
Number of manufacturers per company size
< EUR 2 million109 66435657 
EUR 2 – 10 million98 841018077 
EUR 10 – 50 million34 46373132 
> EUR 50 million6 6655 
Total247 202187172171 
European PCB Production 2015 - 2021

Source: Data4PCB / Custer Consulting Group

Om vi tittar på den europeiska mönsterkortsproduktionen för 2021 så sticker Tyskland ut som den största europeiska producenten, med 43 procent av marknaden. Österrike och Schweiz har tillsammans 19,6 procent av marknaden, medan Italien står för 11,7 procent.

 Production (EUR million)% of Europe
Germany709,043.0%
Austria + Switzerland322,019.6%
Italy193,711.7%
Great Britain139,68.5%
Belgium + France123,37.5%
Central Europe83,25.0%
Spain40,12.4%
Rest of Europe36,52.2%

Source: Data4PCB / Custer Consulting Group

Under åren har de faktiska intäkterna från mönsterkort producerade i Europa minskat. Europa hade det vill säga mer intäkter redan 2015 än 2021 – med en topp 2018. Dock så såg vi en ökning 2021 jämfört med 2020, vilket illustreras i den inledande grafen.

Om vi tittar på de största industrisegmenten för europeiska mönsterkortstillverkare är industriell elektronik ett av de största segmenten och representerar 19,6 procent av marknaden. Förutom industriell elektronik är regionen också stark inom Medical (9,8 procent), Special types (8,7 procent), Automotive (8,7 procent), Defence (8,0 procent). och Mobility (6,2 procent).

Michael Gasch lämnade en kommentarer till uppgifterna och säger att "baserat på försäljningsresultatet för de första fyra månaderna 2022 kan den totala potentiella tillväxten i Europa vara mellan 7 och 9 procent."

Enligt industriexperten kan de tysktalande länderna uppleva en tillväxt mellan 6 och 7 procent. Frankrike, Belgien, Spanien och Italien kan växa så mycket som 9 – 10 procent medan Centraleuropa kan se tillväxt mellan 10 – 13 procent

Med detta i åtanke tror Michael Gasch att Europa når en total volym som är jämförbar med den under 2015.

Det finns dock några ett par saker att ha i åtanke.

2021 var ett återhämtningsår för elektronikindustrin som visade tillväxt inom många sektorer. Inledningen av 2022 visade tecken på fortsatt tillväxt, dock på en lägre nivå.

Michael Gasch lyfter även att kriget i Ukraina, Kinas COVID-restriktioner, de stigande kostnaderna för material och energi och utmaningar i leveranskedjan, inte har förbättrat situationen eller utgångsläget för branschen. Något han spår kommer kännas av  långt in i 2022 och ännu längre in i början av 2023.

Han nämner dock att det senaste inflationstrycket att får räntorna att stiga, vilket i sin tur kan orsaka en avmattning i efterfrågan och vi kan därmed se en viss stabilisering. Halvledare förväntas fortsätta att visa upp tvåsiffrig tillväxt, medan tillväxten för mönsterkort bör hamna på cirka 5–8 procent.


För den som har ett intresse inom mönsterkort kommer Esbjörn Johansson, teknik- och kvalitetsansvarig hos MMAB, bjuda på en introduktion till högfrekvensmaterial, samt dess bearbetning och utmaningar under Evertiq Expo Göteborg den 15 September 2022.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-07-23 01:29 V22.5.13-2