Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© A2 Global Electronics
Komponenter |

Komponententbrist och förfalskningar går hand i hand

En kris kommer sällan ensam brukar man säga – och att det under bristtider dyker upp allt fler förfalskade komponenter är mer en regel än undantag.

Den stora problematiken med förfalskade komponenter är egentligen tvådelad; ett, det finns tyvärr stora pengar för aktörerna att göra; två, det år svårt, dyrt och tidskrävande att få tag i och sedan åtala förfalskarna.

Störningar i försörjningskedjan som vi upplevt under de senaste åren samt införandet av förfalskade komponenter kan orsaka allvarliga fel i kritisk infrastruktur, menar Europol som släppt rapporten Intellectual Property Crime Threat Assessment. I rapporten lyfter Europol ett varningens finger att  aktörer som handlar med förfalskade produkter kan komma att dra nytta av rådande problematik i försörjningskedjan.

"Försörjningskedjor är globala och sårbara för införande av förfalskade produkter eftersom att det vanligtvis är flera distributörer som hanterar komponenterna innan de når fabrikerna. Att spåra den ursprungliga leverantören av förfalskade halvledare kan vara svårt när varumärkesmärkta förfalskade kretsar verifieras av halvledarföretagen," går det att läsa i rapporten.

Och precis som Europol skriver är halvledare är en integrerad del i kritiska system som används inom hälsovårdssektorn, transport, försvar och handel.

”Risken att elektroniska apparater för privat bruk påverkas är också stor. Dessutom kan förfalskade elektroniska enheter också innehålla skadlig programvara, vilket ökar risken för datastöld.”

Branschrapporter pekar på att konsument- och industriföretag förlorar upp till 250 miljarder dollar per år på grund av den senaste tidens ökning av förfalskningar, samtidigt kan det handla om mycket mer då mörkertalet för antalet förfalskningar som inte upptäcks är stort. Och det är inte bara små organisationer som är sårbara, experter har nämligen uppskattat att så många som 15 procent av alla reservdelar och ersättningsdelar köpta av Pentagon är förfalskade.

Johan Dahl, säljchef hos distributören A2 Global Electronics, berättar för Evertiq att bolaget ser ungefär 60 – 70 fall av suspekta komponenter per kvartal, det vill säga komponenter som A2 Global inte släpper ut på marknaden. I normala fall – då vi inte har en global bristsituation handlar det snarare om ett fall per kvartal.

Att vända sig till kvalificerade källor och distributörer som kan skryta med ISO/IEC 17025:2017-ackreditering och AS6171-certifiering är fortfarande det mesta och bästa man kan göra i jakten på komponenter menar Johan Dahl.

– Normalt så vänder sig företag till sina ordinarie källor, men när det ser ut som just nu och man inte kan få det man behöver från sina ordinarie led tenderar man att tumma på det och försöker hitta materialet via andra källor. Ju mer man gör det desto mer risk utsätts man för, säger Johan Dahl.

För att fånga upp dessa suspekta komponenter finns en mängd olika verktyg, men dessa skiljer sig också något åt beroende på vad som krävs av kunden, och även om komponenten ska in i en diskmaskin eller sitta i ett kritiskt instrument i ett medicinteknisk produkt.

Företag som arbetar med långa åtaganden löper större risk att utsättas för falska komponenter än tillexempel de som jobbar mot kommunikations- och konsumentmarknaderna. Tänk fordonsindustrin eller militära marknader där man ska kunna säkerställa leverans av en produkt i kanske upp till 20 år.

– Om en komponent man behöver inte tillverkas längre utsätts man för en större risk då man måste söka utanför ordinarie distributionskanaler, förklarar Johan Dahl.

För att undvika huvudvärk i framtiden handlar det just om att ”planera för framtiden”. Det måste finnas en plan för varje nyckelkomponent i en produkt. När och vilka komponenter kommer att bytas ut och vilka kan omdesignas.

Johan lyfter DMSMS (Diminishing Manufacturing Sources and Material Shortages) i vårt samtal. Det är ett hanteringssätt på tre plan; 1) räkna alltid in den pågående förbättringen av tekniken; när nya produkter släpps på marknaden blir tekniken som användes i föregångaren föråldrad, vilket gör det svårare att reparera utrustningen som de används i. 2) Delarna kan helt enkelt bli svårare att införskaffa då färre tillverkas eftersom efterfrågan naturligt kommer att minska. 3) Överväg också att de material som krävs för att tillverka utrustningen/delarna kan bli svårare att anskaffa.

Rådet här är att alltid överväga ”Mognad”, ”Mättnad” och ”Utfasning” – det vill säga hela livscykeln av produkten innan man binder upp sig.


För den som är intresserad av ämnet kommer Johan Dahl, under Evertiq Expo Göteborg  den 15 September 2022, presentera en överblick av den globala komponentindustrin och även tala om hur marknaden av förfalskade komponenter motarbetas.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-2
Annons
Annons