Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Göteborg Stöd
Analys |

Göteborg – då en arbetarstad, nu ingenjörernas högborg

Historiskt sett har Göteborgsregionen setts som ett centrum för svensk industri. Produktionslandskapet i regionens industrisektor har på senare år dock förändrats betydligt.

Det börjar bli svårt att hitta en industri som inte är – ett eller annat sätt – beroende av elektronikindustrin.

I en rapport från Business Region Göteborg med namnet Sysselsättning i fokus 2021, helt baserad på statistik från SCB och fokuserar på tiden från finanskrisens 2007 fram till året före pandemin, 2019, går det att läsa om utveckling av industristaden.

Precis som det pekas ut i rapporten har den snabba teknikutvecklingen och globaliseringens framfart ställt ökade krav på industriföretagen, framför allt kopplat till kvalitét, elektrifiering och hållbarhet. Utvecklingen inom industridesign, komponenter, mjukvarusystem och energiförbrukning sker i en mycket snabb takt. Som ett resultat av den snabba utvecklingen kräver förädlingsprocessen ett högre kunskapsintag i varje led.

“Att tekniken numera kan integreras på helt nya sätt gör att fler branscher samverkar med varandra, vilket har bidragit till att sysselsättningen växer starkt både inom industrisektorn och företagstjänster,” står det i rapporten.

Att det har skett en förändring inom vårt tillverkande land är lätt att se om man blickar bakåt några år. Men man ska också vara medveten om att vissa gränser också har suddats ut. Företag som tidigare setts som renodlade tillverkande industribolag kan idag ses som tjänsteföretag.

Korskopplingen mellan industri och företagstjänster är ett faktum i Göteborgsregionens näringsliv idag. I rapporten går det att läsa att vid slutet på 1980-talet arbetade cirka en femtedel av alla sysselsatta i Göteborgsregionen inom industrin. Företagstjänster har sakta men säkert knappat in på industrins andel och brytpunkten kom runt finanskrisens utbrott 2008, då företagstjänster plötsligt var större än industrin i Göteborgsregionen.

Att tjänstesektorn växer i Göteborgsregionen är inga konstigheter, det ser likadant ut i resten av Sverige. Det som är intressant i Göteborgsregionens fall är att tillväxten skett i en mycket snabb takt och just inom företagstjänster. Förklaringen finns i den ökade grad av specialisering som regionens näringsliv har genomgått. Traditionella tillverkningsföretag som Volvo Cars, AB Volvo, AstraZeneca, SKF och Ericsson har ökat tjänsteinnehållet i sina produkter väsentligt och skapar sysselsättning i många andra branscher. Korskopplingen mellan industri och företagstjänster är ett faktum i Göteborgsregionen.

– Lite förenklat kan man säga att det typiska företaget i Göteborgsregionen förr anställde folk på varven, medan dagens typiska Göteborgsföretag främst behöver avancerad IT-kompetens, även inom produktionen, för att kunna skapa och sälja produkter på världsmarknaden. Den utvecklingen har accentuerats kraftigt de senaste tio åren, säger Peter Warda, senior analytiker på Business Region Göteborg, i ett pressmeddelande för rapporten.

Allra starkast har ökningen varit inom tjänstesektorn, och särskilt inom kunskapsintensiva tjänster, KIT – där elektronikindustrin infaller – som 2019 sysselsatte drygt 30,000 fler än tolv år tidigare. Vi talar om olika slags konsulter inom främst teknik som jobbar mot industrin.

I yrkesstatistiken framgår tydligt att Göteborgsregionen har en hög koncentration av sysselsatta med industriell, naturvetenskaplig och teknisk bakgrund jämfört med övriga Sverige. Ser man på sysselsatta med naturvetenskaplig och teknisk bakgrund, ligger Göteborgs Stad väsentligt högre än Stockholm och Malmö stad. Göteborgs Stad har också tre gånger fler industrisysselsatta än Stockholm

Eller vad sägs som detta, i Göteborgs stad är numera civilingenjör och IT-arkitekter/systemutvecklare de två vanligaste yrkeskategorierna. För Göteborgsregionen är civilingenjörer det andra vanligaste yrket och “IT-arkitekter, systemutvecklare, testledare” är fjärde vanligaste.

Som Evertiq tidigare påpekat är Göteborgsregionen är en av de viktigaste platserna i Sverige för leverantörer av elektronikproduktion, komponenter, mönsterkort och övrig utrustning – vilket gör staden till ett naturligt val för Evertiq Expo den 15 september.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1