Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Norautron
Elektronikproduktion |

Varför är standarder viktiga inom elektronikindustrin?

Standardiserade arbetssätt och processflöden har funnits inom industrin i åratal. Men behöver verkligen alla dra åt samma håll när bultar ska hamras in och komponenter ska lödas fast? Enligt Marcus Ek, teknikchef på Norautron i Vänersborg, är det viktigt för att ett litet land som Sverige ska stärka sin konkurrenskraft.

Att Marcus Ek har ett djupt intresse för att produkter går från ax till limpa enligt ett särskilt ramverk framgick under vårt tidigare samtal, för drygt ett år sedan.

Teknikchefen berättade då att man hos Norautron ser de största utmaningarna när kretskortet ska byggas in och bli en färdig produkt, det vill säga box build. När det ska göras blandar man in delar, detaljer och material av olika slag, så som mekanik, metall, plast, tejper och lim som ska samspela. Samtidigt tillkommer det flera andra kritiska punkter, så som spårbarhet och märkning.

Allt det här kan samlas kring ett ord – standarder. Så, varför är standarder viktiga inom elektronikindustrin? Enligt Marcus skapar standarder likformighet och ger alla aktörer på marknaden bra förutsättningar att komma till ett gott resultat.

Skall vi som ett litet land kunna konkurrera på en oändlig global marknad måste vi vara effektiva. Standardiserade arbetssätt där krav och förväntningar går, och drar, i takt skapas förutsättningar för detta, fortsätter Marcus.

Men hur får vi alla – i både Sverige och exempelvis Kina – att följa samma standarder för att på så vis ”tävla” på samma villkor, kan man fråga sig.

Konkurrenskraft för enklare elektronik styrs ju mycket av kostnad, som i sin tur har fokus på material och graden av automatisering. När det gäller regulatoriskt styrda produkter och produkter med generellt höga krav kommer ju kravbilden från respektive branschområde in, men också den av IPC reglerade klassningen. Är beställarorganisationerna medvetna om kraven, och förväntningarna från slutanvändarna, ges producenterna, oavsett geografi, i princip samma villkor att arbeta mot, tror jag, förklarar Marcus.

Hos Norautron vittnar man om uppdragsgivare som vill att bolaget tittar på produkternas hela tillverkningscykel, berättar Marcus. På standardsidan kan den relativt nya IPC-2231 ”DFX Guidelines” vara en hjälp på vägen för att skapa mer rationella tillverkningsflöden och spara resurser för bägge parter, menar han.

Arbetet pågår med att göra den ännu mer användbar, säger Marcus, och tillägger att den dock begränsar den sig till komponenter och kretskort.

Jag skulle gärna se att den i framtiden omfattar större delar av produkten, som ju oftast har en kapsling och levereras förpackade med tillbehör.

Varför är det viktigt att standarden omfattar en större del av produktionen?

Det är genom att se helheten tidigt i produktframtagningen som de stora förbättringspotentialerna i form av hög kvalité och låg totalkostnad kan uppnås, avslutar Marcus.


Om ni finner ämnet intressant finns det tillfälle att lyssna när Marcus Ek delar med sig av sina erfarenheter samlade under många års arbete i elektronikindustrin. Han kommer nämligen att prata djupare om ämnet under Evertiq Expo Göteborg den 15 september.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2