Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Fingerprint Cards
Elektronikproduktion |

Fingerprint Cards omsättning minskar med 60 procent

Biometriföretaget Fingerprint Cards skriver i sin senaste rapport att covid-19-relaterade nedstängningar i Kina hade en betydande negativ inverkan på Fingerprints försäljning inom Mobile.

Fingerprint Cards redovisar minskningar och försämringar på ett antal poster i rapporten för tredje kvartalet. Intäkterna minskade till 143,2 miljoner kronor jämfört med samma period i fjol (354,3). EBITDA uppgick till -38,1 miljoner (32,3). Rörelseresultatet försämrades till -59,8 milioner (10,8). Bruttomarginalen skrivs till 12,2 procent (28,6) och kassaflödet landade på -111,6 miljoner (-45,5). 

Covid-19-relaterade nedstängningar i Kina hade en betydande negativ inverkan på Fingerprints försäljning inom Mobile, skriver företaget i rapporten. 

"Omsättningen minskade med 60 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år (71 procents minskning i konstant valuta), och 37 procent i relation till det andra kvartalet 2022 (minskning med 48 procent i konstant valuta). Bruttomarginalen påverkades negativt av ökad priskonkurrens och minskad försäljning, vilket också har gjort att avskrivningar enligt plan som andel av omsättningen, och inkluderat i bruttomarginalen, har ökat till 15 procent i det tredje kvartalet 2022 från den mer normala nivån 6 procent i Q3 2021," säger Christian Fredrikson, vd och koncernchef för Fingerprint Cards, i rapporten. 

I tillägg till detta minskade omsättningen inom Access-området i Asien detta kvartal, fortsätter Fredrikson och förklarar att det beror delvis på grund av lägre aktivitet i byggsektorn i Kina, vilket påverkar försäljningen av biometriska dörrlås. 

"Detta hade en negativ inverkan på lönsamheten eftersom bruttomarginalen är högre inom detta produktsegment, jämfört med Mobile. Den kvartalsvisa försäljningsutvecklingen inom vårt rörelsesegment Payment & Access tenderar generellt sett att vara mer ojämn än inom Mobile. Försäljningen inom Access utanför Kina fortsatte dock att öka under det tredje kvartalet, och den långsiktiga trenden inom Payment & Access är oförändrat positiv," säger koncernchefen. 

Bolagets styrelse beslutade tidigare om en företrädesemission innefattande en fullt garanterad företrädesemission av B-units om 300 miljoner kronor, i syfte att stärka likviditeten och läka förväntad överträdelse av obligationskovenant. 

"Samtidigt som efterfrågesituationen inom mobilbranschen är utmanande på kort sikt, gör vi bedömningen att effekten av nedstängningarna i Kina är av temporär natur," skriver Fredrikson i rapporten. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1