Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Ericsson
Elektronikproduktion |

Ericsson jobbar i "makroekonomisk motvind"

Telekombolaget Ericsson rapporterar en nettoomsättning på 86 miljarder kronor för det fjärde kvartalet 2022, en ökning på 21 procent från samma kvartal 2021.

Samtidigt rapporterar bolaget ett EBITA för fjärde kvartalet 2022 på 9,0 miljarder kronor, vilket är ett tapp på hela 26 procent från 12,3 miljarder kronor för samma period året innan. Även periodens resultat blev mindre än under jämförelseperioden och landade till slut på 6,2 miljarder kronor, jämfört med 10,1 miljarder kronor.

–  Med resultatet från fjärde kvartalet är vi på god väg att uppfylla vårt långsiktiga mål för EBITA på 15-18% 2024. Vi är fast beslutna att nå våra strategiska mål, och har fullt förtroende för detta på lång sikt. Under kvartalet gjorde vi mätbara framsteg mot att förverkliga våra ambitioner, trots kraftig makroekonomisk motvind.  kommenterar vd och koncernchef, Börje Ekholm i kvartalsrapporten.

Ekholm fortsätter och säger att det finns osäkerheter på kort sikt, men man är fortfarande i ett tidigt skede av global 5G-utbyggnad och omfattande digitalisering av företag.

Under kvartalet tecknade Ericsson ett flerårigt patent- och licensavtal med en större licenstagare. Ekholm säger i rapporten att detta positionerar bolaget på ett bra sätt för att fånga upp ytterligare 5G-patentlicensavtal bland telefontillverkare och även inom nya områden som konsumentelektronik och internet of things. Koncernchefen menar att man räknar med betydande tillväxt inom patent- och licensintäkter under de kommande 18-24 månaderna.

Som tidigare rapporterats har telekombolaget aviserat att kvartalet skulle komma att påverkas av kostnader på -4,0 miljarder kronor, inklusive avsättning relaterad till DOJ, avyttring av verksamheten för Sakernas internet samt avslutade avtal och portföljjusteringar inom Cloud Software and Services.

– Under kvartalet kunde vi i stort sett uppväga påverkan från hög inflation med kommersiella aktiviteter, inklusive ersättningsprodukter. Vi fortsätter att investera i teknik för att förbättra resultat och kostnadsledarskap, utöka vår globala närvaro samt förbättra produktivitet och kapitaleffektivitet i leveranskedjan, säger Börje Ekholm

Han menar att Ericsson är fortsatt positiva gällande den långsiktiga potentialen för verksamheten. Dock är prognosen på kort sikt osäker.

–Trots att utmaningarna relaterade till leveranskedjan minskade under kvartalet, har inflationsmiljön kvarstått. Vi fortsätter att ha fokus på att kortsiktigt navigera i motvind med våra kommersiella initiativ, men även genom att göra Ericsson mer kostnadseffektivt. Vi förväntar oss att börja se effekten av våra kostnadsbesparande aktiviteter på 9 miljarder kronor under andra kvartalet 2023, säger Ekholm.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons