Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© JonDeTech
Komponenter |

Fokus på försäljning och produktion för JonDeTech

Evertiq har tidigare rapporterat att det svenska sensorbolaget nått den första viktiga milstolpen i JonDeTechs på vägen till högvolymsproduktion – nämligen ”Working Samples”. Nu är det dags att optimera för nästa steg.

I slutet av 2022 släppte JonDeTech en mer djupgående beskrivning av sin ”Roadmap till högvolymsproduktion" för nanosensorn JIRS30. Anledningen till detta var att den första stora milstolpen, så kallade ”working samples" hade nåtts. Innebörden av detta är det nu är möjligt JonDeTech att leverera produktprover till kunder. Nästa milstolpe, ”Engineering Samples”, är något bolaget räknar med att uppnå inom kort.

I och med att man nu kan skicka ut produktprover kommer JonDeTech att omkalibrera och optimera organisationen för att öka sina marknadsförings- och försäljningsaktiviteter men även produktionen av "engineering samples" utvärderings- och design-in-projekt.

JonDeTech skriver i ett pressmeddelande att man kommer att stärka fokus på marknadsföringsstrategin som i första hand riktar sig till produktområden såsom elektroniska access system, "wearables", bärbara datorer, surfplattor och mobiltelefoner.

En annan innebörd av denna ”omkalibrering och optimering” är att de kapitalintensiva FoU- och ingenjörsorganisationen samt produktledning kommer att minskas för att anpassas till de nya affärsprioriteringarna.

JonDeTEch skriver vidare att förväntningarna och förhoppningarna är att dessa åtgärderna kommer att accelerera och maximera sannolikheten för ett kommersiellt genombrott för bolaget – på kort sikt.

– Vår ambition är att fokusera på aktiviteter som stödjer vårt mål om kortsiktig intäktsgenerering. Det innebär i korthet att vi kommer att omstrukturera företaget till att fokusera på försäljning och kunddriven produktion. Vi kommer att minska personalstyrkan och prioritera delar av den kortsiktiga utvecklingen samtidigt som vi investerar i IR-sensorer och användningen av värmeflöde i de kundprojekt vi nu driver. Med "working samples" på plats är det min övertygelse, såväl som styrelsens, att ett tydligt försäljningsfokus är rätt sätt att skapa aktieägarvärde både på kort och lång sikt, säger Dean Tosic, vd JonDeTech i pressmeddelandet.


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1