Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Orbit One
Elektronikproduktion |

Orbit One: komponentläget förbättras succesivt

Trots att vissa problem och frågetecken kvarstår på markna­den, tror Orbit One att läget på komponentmarknaden kommer att förbättras under 2023.

Evertiq har under de senaste åren skrivit spaltmeter om halvledarbristen. Under åren pandemiåren upplevde industrin en kraftig ökning i efterfrågan samtidigt som stora störningar i leveranskedjan avlöste varandra. Men under 2022 började industrin dock se en långsam återgång till något som liknade mer en normal marknad – men betyder det att halvledarbristen äntligen är över? 

Tittar vi på analys- och rådgivningsföretaget Gartners Index of Inventory Semiconductor Supply Chain Tracking (GIISST) för fjärde kvartalet 2022, ser vi att man landat i zonen för ”måttligt överskott”. Samtidigt är det värt att påpeka att även om det totala indexet inte längre är i en bristzon, så finns det fortfarande obalanser, vilket innebär att vissa halvledare kan hittas i mängder, medan andra får du leta efter med lupp.

Orbit Ones Chief Supply Chain Officer, Marcus Gunnebrant, säger i ett pressmeddelande att lågkonjunkturen kan komma att påverka tillgången på komponenter, frågan är bara hur mycket.

– En eventuell lågkonjunktur kan leda till större tillgång på komponenter men frågan är hur djup lågkonjunkturen blir? Vi ser att komponentmarknaden inte ökar sin försäljning från kvartal till kvartal längre men fortfarande så kan tillverkarna inte tillgodose behovet. Så beroende på hur djup lågkonjunkturen blir avgör hur snabbt det blir en förbättring på tillgången på komponenter, säger Marcus Gunnebrant.

Enligt tillverkaren är det också värt att ta i beaktning att tillgången på frakt inom både flyg och sjöfart har förbättrats under de senaste månaderna, dock så fortsätter priserna att vara på en högre nivå.

Kina släpper allt mer på sina restriktioner­na relaterade till Covid 19, och hur detta kan komma att påverka marknaden är fortfarande osäkert. Tidigare fick vissa tillverkare stänga ner på grund av landets lockdown-regler vilket försämrade tillgången på komponenter. Orbit One siar om att vi nu kanske stället kommer att se fler sjuka, vilket kan leda till samma negativa påverkan på tillverkningen. 

Den svenska tillverkaren lyfter även ett varningens finger och uppmanar företag att hålla koll på livscykeln på ingående kom­ponenter i produkterna. Anledningen är att många tillverkare nu fasar ut äldre och icke lönsamma kom­ponenter för att i stället satsa på nya.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2