Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© RanLOS
Elektronikproduktion |

RanLOS siktar på börsen

Antennsystemutvecklaren från Göteborg planerar att lista bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market och samtidigt ta in 15 miljoner kronor.

RanLOS säger att man är redo att öka tillväxttakten och söker därför kapital för att möjliggöra en internationell satsning. Fokuset ligger på att bli en erkänd leverantör av testsystem i utvalda länder i Europa, Nordamerika och Asien.

Tidigare i år kunde Evertiq rapportera att RanLOS säkrat en stor order från Toyo Corporation. Ordern gäller testsystemet ”RanLOS Sub-6 GHz” som fått stort intresse från japanska fordonstillverkare som söker lösningar för att mäta connectivity och antenner.

Ordern följde en en lyckad demonstration av bolagets testsystem i Göteborg för en japansk delegation i slutet av 2022.

RanLOS menar att man redan har ett stort intresse från många potentiella kunder och 2023 ses som ett stort genombrottsår för bolaget. Men för att nå den tänka tillväxten behöver man också intensifiera sin marknadsföring och säljinsatser för att stötta de internationella återförsäljarna.

Förutom att sälja befintliga produkter behöver Bolaget kapital för att utveckla nya moduler under 2023, bland annat för testning av fordon-till-fordon (V2V) kommunikation. Varje kund väntas investera i ett fåtal testsystem tillsammans med löpande licens för mjukvara och support, samt stor möjlighet till vidare modulförsäljning. Sammanfattningsvis behöver RanLOS resurser både för utveckling samt för att kontinuerligt underhålla sina säljdialoger.

Men förutom att sälja befintliga produkter behöver man också kapital för att utveckla nya moduler under 2023, bland annat för testning av fordon-till-fordon (V2V) kommunikation. Varje kund väntas investera i ett fåtal testsystem tillsammans med löpande licens för mjukvara och support, samt stor möjlighet till vidare modulförsäljning.

För att möjliggöra detta går nu bolaget till börsen och siktar på att fylla på kassan med 15 miljoner kronor. Vid fullteckning skulle detta innebära att RanLOS tillförs en nettolikvid om cirka 12 miljoner kronor efter kvittning av lån samt kostnader relaterade till transaktionen.

”Förutom att ge bolaget tillgång till tillväxtkapital syftar noteringen till att öka kännedomen om Bolaget bland nya kunder, samarbetspartners och andra intressenter,” skriver RanLOS i pressmeddelandet.

Pengarna kommer enligt bolaget att till 50 procent användas till marknads- och säljinsatser, 30 procent till vidareutveckling av produkt- och tjänsteerbjudandet och 20 procent får ligga som en ekonomisk buffert.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-2
Annons
Annons