Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Bengt Säll
Teknik |

IKEM: Låt inte PFAS-förbudet bli praxis för svensk kemikaliepolitik

Evertiq har tidigare rapporterat om Kemikalieinspektionens lagförslag att all tillverkning och försäljning av PFAS (per- och polyfluorerade ämnen) förbjuds. Nu svarar IKEM - Innovations- och kemiindustrierna på det hela.

IKEM skriver i ett genmäla att organisationen välkomnar en reglering av PFAS, men varnar samtidigt för konsekvenserna av en förenklad syn på kemikalier. "Sverige riskerar försvåra samhällets utveckling och omöjliggöra industrins gröna omställning om regleringar och förbud ska prägla framtidens kemikaliepolitik," skriver IKEM.

Kemikalieinspektionen ligger bakom det nyligen presenterade förbudet av produktion, användning och import av PFAS. IKEM välkomnar regleringen men pekar också på att regleringen kan innebära att vi redan 18 månader efter ikraftträdandet kan få stora problem att producera både cancerläkemedel, batterier och elbilar i Europa.

I en debattartikel i Dagens Industri skriver IKEM om behovet av en balanserad kemikaliepolitik och uppmanar regeringen att bredda Kemikalieinspektionens uppdrag.

– En kemikalie kan vara både livsviktig och livsfarlig samtidigt och en balanserad kemikaliepolitik måste bygga på att kemikalier kan hanteras och produceras säkert, inte primärt på deras inneboende faror, säger Kristina Neimert Carne, sakkunnig i kemikaliefrågor på IKEM.

Kemikalier finns för att dess egenskaper fyller en funktion som har avgörande betydelse för samhället. Det industriella ekosystemet är sårbart och förbud i en ände kan snabbt få oanade konsekvenser för helt andra områden.

– Utan kunskap om kemikalier blir en okontrollerad regleringspolitik snabbt skadlig för hela samhället, trots de goda intentionerna. Regeringen måste möjliggöra en säker och hållbar kemikalieproduktion. Det är avgörande för industrins gröna omställning, välfärden och samhället, fortsätter Kristina Neimert Carne, sakkunnig i kemikaliefrågor på IKEM.

IKEM lyfter nu ett varningens finger och uppmanar regeringen till att reglering  måste vila på skydd av hälsa och miljö, och samtidigt värna tillgången till kemi för samhällets och industrins bästa. Svensk beredskap är beroende av en stabil kemikalieproduktion i både fredstid och kris. Därför anser IKEM att Kemikalieinspektionen måste utses till beredskapsmyndighet. Mer än 90 procent av de kemikalierna som återfinns i EU utan att uppfylla EU-lagstiftning, är importerade från länder utanför gemenskapen. Därför vill IKEM att lejonparten av Kemikalieinspektionens resurser ska gå till tillsyn och marknadskontroll.


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1