Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© European Union 2021
Komponenter |

Svenskt kompetenscentrum för halvledare på horisonten

Det var under februari förra året som EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, presenterade den europeiska halvledarrättsakten, annars kallar EU Chips Act. Målet är att ”säkerställa EU:s tekniska ledarskap inom halvledarteknologier” – och som en del av detta planeras nu ett nätverk av kompetenscenter.

EU:s Chips Act syftar till att skapa en, som man uttrycker det, "blomstrande halvledarsektor, från forskning till produktion, och en motståndskraftig leveranskedja".

Genom rättsakten, och med medlemsländernas och internationella partners hjälp, kommer över 43 miljarder euro att mobiliseras i offentliga och privata investeringar, och åtgärder kommer att fastställas för att förebygga, förbereda för, förutse och snabbt reagera på framtida störningar i leveranskedjorna. Den kommer att göra det möjligt för EU att uppnå målet att fördubbla sin nuvarande marknadsandel så att den är 20 procent år 2030.

Det pågående EU-partnerskapsprogrammet Key Digital Technologies (KDT) JU kommer att omformas till Chips JU, enligt förslaget i Chips Act. Chips JU kommer därmed bli ett större partnerskapsprogram med flera olika insatser, ett av dessa är  exempelvis ett europeiskt nätverk av kompetenscentrum inom halvledarteknologier.

Just nu räknar EU-kommissionen med att förhandlingarna om Chips Act mellan medlemsländer och parlamentet kommer att avslutas under maj 2023. Finansiering av ett svenskt kompetenscentrum kommer från EU-kommissionen och svenska staten, via Vinnova. EU-kommissionens budget för KDT JU är 1.800 miljoner Euro som ökar till 4.175 miljoner Euro i Chips JU.

Vinnova bjuder nu in till ett informationsmöte om ett svenskt kompetenscentrum inom halvledare inom Chips JU-programmet. Mötet vänder sig till deltagare som är intresserade av att starta ett nationellt kompetenscentrum inom halvledare för stöd till SMF, start-ups, industri och akademi.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons