Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Evertiq
Komponenter |

COGD ser fortsatt ökning av inkuransrisker

En endaste otillgänglig komponent kan orsaka enorm ekonomisk skada, det är sedan gammalt. Nytt är tyvärr att listan över potentiella svaga punkter och hot i försörjningskedjorna har vuxit, och inte bara sedan Corona-pandemin började.

Experter uppskattar att råvaror, material, mjukvara, elektroniska komponenter och andra ersättningsdelar som upphört med kort varsel eller inte längre finns tillgängliga på den öppna marknaden av andra skäl redan orsakar stora merkostnader för industriföretag. Component Obsolescence Group Deutschland (COGD) uppskattar att att kostnaden hemma i Tyskland landar någonstans i storleksordningen om flera miljarder euro per år.

Branschorganisationen följer utvecklingen med stor oro och har under år jobbat med att utveckla strategier och åtgärder för att minimera eller åtminstone dämpa de ofta mycket dyra effekterna av inkurans.

En hel del tillverkare från sektorer som bil-, flyg-, militär-, järnvägs-, kraftverks-, medicin- och automationsteknik, som ofta behöver reservdelar till sin utrustning och system i decennier, hade nog till och med ansett att man befann sig i en rätt så bra position när det kommer till försörjningstrygghet – i alla fall fram till Corona-pandemin slog ner. De senaste tre åren, med allt som hände under dessa, har visat att så var inte fallet.

COGDs nya ordförande Axel Wagner menar dock att det finns möjligheter i denna något sena insikt.

– Tyvärr blir vissa misstag och försummelser från det förflutna bara uppenbara i kristider. Detta är inte nödvändigtvis tragiskt, så länge man lär sig av dem. Tyvärr har summan av samtliga potentiellt störande faktorer aldrig varit så hög som den är idag. Särskilt i ett land som Tyskland, som är fattigt på råvaror och för närvarande är helt beroende av utländska leverantörer inom många områden, borde det länge ha varit standardpraxis att kontinuerligt kontrollera alla leverantörer och leveranskedjor för potentiella risker för och att vidta lämpliga aktiva och reaktiva försiktighetsåtgärder.

Han forsätter och säger att detta – tyvärr – fortfarande inte är fallet. Han går även så långt som att säga att han inte tror att något industriföretag kommer att klara sig utan strategisk inkuranshantering inom några år.

Det handlar inte enbart om att tillgången på elektroniska komponenter upphör. Det finns även orosmoln kopplade till bris på råvaror och halvfärdiga produkter. Ytterligare problem finns på horisonten i och med strängare miljölagar och förordningar som REACH.

Vice COGD-ordförande Joachim Tosberg lyfter det digitala produktpasset som nästa stora utmaning tillsammans med den växande bristen på kvalificerade medarbetare och kompetensflykt.

– Med tanke på dessa ökande potentiella inkuransrisker är det nödvändigt att vidta förebyggande åtgärder snabbt och mer konsekvent än någonsin tidigare, för att utveckla framtidsinriktade koncept som också säkerställer tillgången på de nödvändiga resurserna på alla företagsnivåer i långsiktigt.

Evertiq har tidigare skrivit spaltmeter om ämnet och har bjudit in experter inom inkuransområdet att tala under Evertiq Expo Malmö

Vad kan företag göra för att minimera de risker som finns med inkurans?

Enligt Ken Greenwood, teknisk säljchef hos Rochester Electronics, börjar det hela med kommunikation och transparens. Ju mer man vet om produkternas livscykel, desto mer informerade beslut kan fattas och beredskapsplaner kan utvecklas.

Målet bör vara att undvika behovet av omkvalificering, omcertifiering och/eller omdesign – med andra ord man bör förbereda sig på framtida inkurans.

Rochester kommer att dela med sig av sin kunskap inom ämnet och hur man minimerar effekten av komponentinkurans under flera av Evertiqs Expon i år; på Evertiq Expo Malmö den 16 maj 2023 och Evertiq Expo Göteborg den 20 september 2023.

När man närmar sig inkuranshantering finns det enligt Ken sju steg man för ha i beaktning. Det första steget är att detta måste påbörjas så tidigt som möjligt, redan i designfasen. I steg två bör man skaffa sig en bild om den totala kostnaden för inkurans. Tre, planera för inkurans och avsett resurser för hanteringen av det. Närma dig inte detta med en "vänta-och-se-strategi", utan övervaka komponentlivscyklar proaktivt. Dessa steg, liksom följande, kommer att diskuteras i detalj under Evertiq Expo.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2