Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Easee
Elektronikproduktion |

Så ska Easee fixa laddboxarna i Sverige

Efter att Elsäkerhetsverkets säljstoppade norska Easees laddboxar Home och Charge i Sverige inledde den norska statliga myndigheten Nkom en egen granskning. Utredningen är nu klar och myndigheten ställer sig bakom Elsäkerhetsverket.

Efter noggrant övervägande har Nkom beslutat att inte invända mot Elsäkerhetsverket slutsats i Easee-ärendet, gick det att läsa när Nkom släppte resultatet från sin utredning. Att Elsäkerhetsverket fick backning av Nkom skulle leda till ett försäljningsförbud i hela EES för de båda laddboxarna.

Men i och med att det pågår en rättsprocess i Sverige kommer Nkom inte att utfärda något säljstopp förrän ärendet är avgjort. 

Easse, som först slog sig fria från kritiken, har erkänt att bolaget inte har haft 100 procent koll på dokumentationen, meddelar nu att man har en plan för hur man ska åtgärda problemen. Huvuddelarna i Elsäkerhetsverket kritik var att modellerna inte har någon fysisk jordfelsbrytarlösning, och inte heller något DC-skydd som uppfyller kraven i de standarder som utrustningen är deklarerad för.

"Det är viktigt att poängtera att det handlar om dokumentation. Våra produkter är fortfarande säkra att använda, vilket också är anledningen till att det inte har införts något användningsförbud. Varken i Sverige eller i andra länder," skriver Easee i en uppdatering

När försäljningsförbudet trädde i kraft fick det norska bolaget tre månader på sig att lägga fram en plan för hur man skulle åtgärda redan installerade laddboxar i Sverige. Denna plan skickade säger Easee att man skickade in till Elsäkerhetsverket den 14 juni, och att den är uppdelad i två faser.

Den första fasen handlar naturligtvis om att åtgärda bristerna i dokumentationen för laddboxarna. Easee skriver i uppdateringen att bolaget håller på att genomföra alla återstående tester och att dessa "en gång för alla kommer att dokumentera att våra produkter är minst lika säkra som om vi hade följt standarden till punkt och pricka."

 Man räknar med att vara klar med hela dokumentationsprocessen senast den 30 september och att man i denna fas jobbat med oberoende och ackrediterade testlaboratorier för att verifierar testerna och resultaten.

Den andra fasen handlar om märkning – då detta var något som Elsäkerhetsverket påpekade var bristfällig. Easee skriver att bolaget, tillsammans med externa experter kommer att förbättra detta genom uppdaterade märkningsskyltar – alltså klistermärken. Dessa kommer sedan att göras tillgängliga för ägare av laddboxarna senast sex månader efter att dokumentationen fått grönt ljus.

Elsäkerhetsverket skriver i en egen uppdatering att man just nu granskar Easees åtgärdsplan. Dock så kommer svaret på denna att dröja. Först efter det att Elsäkerhetsverket svarat på Easees senaste yttrande till Förvaltningsrätten i Karlstad, vilket kommer att ske den 24 juli, kommer myndigheten att yttra sig om åtgärdsplanen.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1