Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ECHA
Teknik |

Rekordmånga synpunkter på PFAS-förslag

Över 5 600 synpunkter från företag, organisationer och privatpersoner har lämnats in till EU:s kemikaliemyndighet om förslaget om att begränsa PFAS.

Enligt ett pressmedelande från Kemikalieinspektionen är detta fler synpunkter än myndigheten någonsin har tagit emot tidigare.

Det handlar alltså om det förlag som Kemikalieinspektionen, tillsammans med myndigheter från fyra andra länder, lämnade in till EU:s kemikaliemyndighet, Echa, i januari tidigare i år. Ett förslag om en bred begränsning av PFAS.

Evertiq har tidigare rapporterat om förslaget och försökt sia om hur detta kan komma att påverka elektronikindustrin. PFAS är en grupp syntetiskt framställda kemikalier som inte bryts ned i miljön, och därför ofta kallas evighetskemikalier. Dessa kan leda till hälsoproblem och här hemma i Sverige har PFAS-problematiken uppmärksammats främst på grund av utsläpp från användningen av brandskum – något som resulterat i förorening av dricksvatten runt om i landet.

Under sommaren 2020 slutförde branschorganisationen IPC en studie där man ville få en klarare bild hur beroende elektronikindustrin är av PFAS-ämnen och hur de används i elektronisk utrustning och dess tillverkningsprocesser.

Studien visade att halvledarindustrin i synnerhet är mycket beroende av PFAS. Studien visar även att en viss typ av PFAS, Polytetrafluoreten (PTFE), används för att isolera kablar i en mängd olika elektriska och elektroniska tillämpningar. PTFE-isolerade ledningar och kablar kan användas i tuffa miljöer och där stora volymer dataöverföring krävs, såsom bilelektronik, medicinsk utrustning och datacenter. Dessutom kan PTFE användas i mönsterkort, speciellt de som används för högfrekvens- och mikrovågstillämpningar.

Nu har det gått mer än sex månader sedan förlaget lämnades in och under denna tid har  företag, organisationer och privatpersoner kunnat lämna synpunkter på förslaget. Samrådet, som processen kallas, är nu avslutat och de över 5600 synpunkter som har kommit in är nästan tolv gånger fler än det tidigare rekordet som var 477 synpunkter på ett begränsningsförslag om mikroplaster.

Under sex månader har företag, organisationer och privatpersoner kunnat lämna synpunkter på förslaget. Samrådet, som processen kallas, är nu avslutat och de över 5 600 synpunkter som har kommit in är nästan tolv gånger fler än det tidigare rekordet som var 477 synpunkter på ett begränsningsförslag om mikroplaster.

– Det är positivt att det finns ett stort intresse. Nu fortsätter processen och i nästa steg kommer vi att ta hand om all ny information och uppdatera PFAS-förslaget, säger Jenny Ivarsson, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen i ett pressmeddelande.

Tillsammans med Echas expertkommittéer tar de fem länderna bakom förslaget – det vill säga Danmark, Tyskland, Nederländerna, Norge och Sverige – fram en uppdaterad version. Echa kommer sedan att överlämna det uppdaterade förslaget till EU-kommissionen tillsammans med expertkommittéernas yttranden. Beslutet om PFAS-förslaget kommer slutligen att fattas av kommissionen tillsammans med EU:s medlemsstater.

Som tidigare påpekats kan dessa begränsningar komma att ugöra nya utmaningar för elektronikindustrin, framförallt för tillverkare som strävar efter att vara proaktiva i det hela. Under Evertiq Expo i Tammerfors den 29 november kommer Juhana Jaatinen, vd för RoHS Management Oy, att håla en presentation om hur företag kan hantera frågorna kring de kommande begränsningarna av PFAS.

© ECHA

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-2
Annons
Annons