Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Prevas via Youtube
Embedded |

Prevas: "stabilt kvartal som avslut på ett starkt år"

Prevas summerar ett nytt rekordår där försäljning, resultat och kassa-flöde nådde nya höjder. Ett stabilt kvartal som avslut på ett starkt år helt enkelt.

Omsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 399,3 miljoner kronor, en ökning från 389,7 miljoner kronor under samma kvartal 2022, vilket ger en tillväxt om 2,5 procent, varav cirka en fjärdedel var organisk.

Samtidigt kom resultatet in starkt med ett EBITA-resultat om 44,2 miljoner kronor (jämfört med 52,2 miljoner kronor) och en EBITA-marginal om 11,1 procent (13,4). Det är värt att notera att beläggningen var lägre än föregående år. Prevas lyfter även att årets sista kvartal var en arbetsdag kortare, vilket påverkade både omsättningen och EBITA-resultatet negativt jämfört med föregående år. Kassaflödet från den löpande verksamheten var fortsatt starkt och landade på 41,2 miljoner kronor,  ett ordentligt kliv från 27,8 miljoner kronor under jämförelseperioden.

"Sammantaget summerar vi ett starkt 2023 med en omsättningstillväxt om 12 procent och en EBITA-marginal på 11,4 procent. För helåret levererar vi en omsättningstillväxt som överstiger vårt finansiella mål på 10 procent och en EBITA-marginal som ligger något under vårt mål om en långsiktig marginal på 12 procent," säger vd Magnus Welén, i ett pressmeddelande.

Under 2023 han Prevas även med en del förvärv. Bland annat förvärvades 51 procent av DVel AB, en leverantör av skräddarsydda testsystem för hårdvara med bas i Lund. Man förvärvade även Unibaps industriverksamhet inom robotik och AI och även bolaget SDS MedteQ.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-1
Annons
Annons