Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Nibe
Elektronikproduktion |

Nibe varslar 340 anställda i Sverige om uppsägning

Tidigare i februari i år rapporterade Evertiq att den svenska värmepumpsjätten behöver spara hundratals miljoner kronor, något som skulle innebära att hundratals tjänster också kommer att försvinna. Nu står det klart att 340 anställda i Sverige berörs.

I sin bokslutskommuniké för 2023 berättade Nibe att den svaga efterfrågan på den europeiska värmepumpsmarknaden lett till ett beslut om att initiera ett åtgärdsprogram, något som skulle komma att beröra cirka 500 medarbetare. Med programmet siktar Nibe på årliga besparingar motsvarande cirka 600 miljoner kronor med full effekt under 2025.  Reduktionen av personal och fasta kostnader, framför allt inom NIBE Climate Solutions i Europa.

"Vi vidtar nu dessa åtgärder för att dimensionera kostnader och bemanning för de just nu lägre försäljningsvolymerna men ser samtidigt till att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för en väl dimensionerad och effektiviserad organisation när konjunkturläget väl vänder," skriver Nibe i ett nytt pressmeddelande.

Koncernens bemanning i Sverige kommer genom programmet att anpassas med cirka 340 medarbetare varav 264 personer på Nibe AB och 40 personer på CTC AB, meddelar bolaget. I övriga Europa kommer förhandlingar att inledas gällande personalneddragningar i ungefär motsvarande omfattning.

”Det är naturligtvis ett oerhört tungt beslut att behöva reducera bemanningen och att lojala medarbetare kommer att drabbas av arbetslöshet till följd av det pressade konjunkturläget men vi är helt besjälade av att ta oss igenom den här konjunktursvackan på bästa möjliga sätt för att ha ett riktigt bra utgångsläge när konjunkturen vänder upp igen ”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för Nibe.


Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-1
Annons
Annons