Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© rob hill dreamstime.com
Mönsterkort |

65% av alla importerade mönsterkort i Europa kommer från Kina

När EU antog halvledarakten tog man ett strategiskt, men snävt utformat åtagande för elektronikindustrin. Men vad händer med mönsterkorten?

Halvledarakten syftar till att stärka regionens position inom halvledare globalt sett. Men EU dock är inte ensamma om att vilja öka den inhemska innovations- och tillverkningskapaciteten av halvledare.

Halvledarbristen belyste exakt hur sårbara både USA och Europa är utan en tillräcklig inhemsk produktionskapacitet, såväl som hur beroende regionerna är av asiatisk kapacitet. Industrin, och samhällets, beroende av utländsk halvledarproduktion har varit ett särskilt bekymmer för den amerikanska regeringen. I likhet med detta identifierade Europeiska unionen halvledare som något nödvändigt för sin egen "teknologiska suveränitet". Men det är inte bara USA och EU som strävar efter att stärka sin inhemska halvledarindustri, även Kina, Sydkorea och Japan investerar stora summor för att säkra och bygga upp sin kapacitet.

Pandemin, geopolitiska spänningar och halvledarbristen har gjort regeringar världen över mer medvetna om vikten av lokal produktion, och halvledare har lyfts fram som en strategisk råvara. Och även om de är viktiga, kan halvledare inte ensamma utgöra ett komplett system.

Även om halvledare utan tvekan är viktiga komponenter inom elektroniska system, har den ensidiga fokuseringen på halvledarindustrin skymt andra kritiska segment inom elektroniken – inklusive mönsterkortstillverkning och EMS.

Som tidigare rapporterats av Evertiq, har den europeiska mönsterkortsindustrin de senaste 20 åren sett en stor nedgång i kapacitet och antal tillverkande företag – detta trots sin betydelse. Under samma period har den europeiska EMS-sektorn kunna visa upp en enorm, men outnyttjad, tillväxtpotential.

”EU står bara för 2,3 procent av den globala mönsterkortproduktionen och 11,5 procent av elektronikmonteringen. Att vitalisera och växa dessa segment är avgörande för att bygga ett robust europeiskt ekosystem för elektroniktillverkning”, skriver IPC i en färsk rapport om EU:s industripolitik.

Två tredjedelar av mönsterkorten som importeras till Europa kommer från Kina

IPC uppskattar att den årliga produktionen av mönsterkort inom EU är värd ungefär 2 miljarder dollar, eller då cirka 2 procent av den globala produktionen. Jämför detta med hur det såg ut under 90-talet då EU stod för cirka 20-30 procent av den globala produktionen. Idag finns det färre än 180 tillverkningsanläggningar för mönsterkort i EU och regionens beroende av Kina har bara ökat över tid. Enligt IPC står Kina nu för cirka 65 procent av EU totala behov av mönsterkort. Räknar man därtill Hong Kong så är siffran 69 procent.

© IPC

Europeiska mönsterkortstillverkare har, som ett resultat av utlagd produktion, blivit ganska specialiserade tillverkare. Denna specialisering fokuserar på produkter med högt mervärde, som ofta är mycket komplexa, har höga krav på leveranshastighet eller har höga tillförlitlighets- och kvalitetskrav. Detta har i sin tur resulterat i en hög mix av produkter – som ofta levereras i låg volym.

Halvledarbristen visade hur sårbara både USA och Europa är utan tillräcklig inhemsk produktionskapacitet, samt hur beroende regionerna är av asiatisk kapacitet. USA insåg dock senare att detta även gäller mönsterkort och introducerade Protecting Circuit Boards and Substrates Act of 2023 – som syftar till att stimulera investeringar i den inhemska mönsterkortsindustrin.

Lagförslaget kommer att tillföra 3 miljarder dollar öronmärkta till fabriksbyggande, arbetskraftsutveckling och FoU, samt skatteavdrag på 25 procent för köpare av amerikanskt tillverkade mönsterkort och substrat. För närvarande finns det ingen motsvarighet till detta i Europa.

Det har sagts tidigare men tål att upprepas; om EU verkligen jagar "teknologisk suveränitet" som helhet, måste mönsterkort ses för vad de är, en grundläggande och kritisk del i elektroniska system – och industrin behöver stöd.

Med tanke på utvecklingen inom den europeiska mönsterkortsindustrin har Evertiq bjudit in Alun Morgan, president för EIPC, som talare under Evertiq Expo i Berlin, Tyskland den 20 juni 2024, för att ge en tydligare bild av industrin – och vart vi är på väg.

Under sin presentation kommer han att gå igenom makroekonomiska effekter och sätta både nuvarande och kommande riskfaktorer under lupp, innan han fokuserar på den europeiska mönsterkortsmarknaden och dess trender. Europeiska inköpschefsindex kommer att diskuteras tillsammans med teknik- och marknadstrender innan han avslutar med en framtidsutsikt.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2