Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Volvo
Elektronikproduktion |

Volvo Groups omsättning upp 35%

Volvo-koncernen meddelar om god utveckling för både försäljningen av fordon och i serviceverksamheten under tredje kvartalet. Nettoomsättningen ökade nämligen till 114,9 miljarder, en ökning med 35%.

Vidare framgår det att det justerade rörelseresultatet steg till 11,9 miljarder kronor (9,4) med en justerad rörelsemarginal på 10,3 procent (11,0). 

En minskning av rörelsekapitalet bidrog till ett operativt kassaflöde på 14,6 miljarder kronor (-5,7) i Industriverksamheten. Avkastningen på sysselsatt kapital förbättrades till 27,4 procent (25,6). 

"Under Q3 ökade nettoorderingången på lastbilar med 27 procent till 64'700 lastbilar, främst drivet av behov av att ersätta åldrande lastbilsflottor. Leveranserna ökade med 21 procent till 53'300 fordon. Detta är både produktions- och leveransrekord för ett Q3 och resultatet av hårt arbete genom hela värdekedjan. Vi tar marknadsandelar i de flest regioner och vår lastbilsverksamhets nettoomsättning ökade med 41 procent till 75,1 miljarder kronor med stark försäljning i alla regioner. Lastbilsverksamheten hade en justerad rörelsemarginal på 9,7 procent (10,9)," säger Martin Lundstedt, Volvo-koncernens vd och och koncernchef, i delårsrapporten. 

Området för bygg- och anläggningsmaskiner ökade nettoomsättningen från 19,6 miljarder till 24,2 miljarder. Nettoomsättningen för bussområdet ökade med 46 procent till 4,8 miljarder. Volvo Penta ökade med 30 procent till 4,5 miljarder. 

Volvo inledde serieproduktion av tunga elektriska lastbilar på 44 ton under perioden. Bolaget offentliggjorde även planerna på en battericellfabrik i Mariestad. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-2
Annons
Annons