Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Regeringen
Teknik |

Ny lag ska stoppa utländska uppköp som kan skada Sverige

Utländska direktinvesteringar har stor betydelse för Sveriges näringsliv. Men samtidigt måste man vara medveten om att det finns risker med att utländska aktörer investerar i skyddsvärd verksamhet.

Regeringen har därför fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag på en ny lag som kort innebär att investeringar som innebär säkerhetsrisker kan granskas av en särskild granskningsmyndighet – och om det är nödvändigt, förbjudas helt.

Man pekar på att strategiska förvärv ett av de sätt som en främmande makt kan använda sig av för att uppnå fördelar mot andra stater.

– Majoriteten av de utländska investeringar som görs i svenska företag är värdefulla och oproblematiska, men vissa av dem är förenade med stora risker. Sådana investeringar måste kunna granskas och, om nödvändigt, stoppas, säger justitieminister Gunnar Strömmer i ett pressmeddelande.

Sverige är inte ensamma med detta utan de flera av EU:s medlemsstater har infört granskningssystem som gör det möjligt att hindra investeringar i inhemska företag, om dessa innebär risker ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Sverige har i dag inget sådant granskningssystem. Ett exempel från närtid är när Svenska Silex Microsystems förvärv av Dortmund-baserade Elmos Semiconductors stoppades. Det är värt att påpeka att Silex Microelectronics under 2015 förvärvades av det kinesiska företaget Nav Technology Co Ltd.

– Den säkerhetspolitiska utvecklingen har visat på riskerna med att främmande makt kontrollerar kritisk infrastruktur och får inflytande inom försvars- och säkerhetsindustrin. Vi behöver göra vårt yttersta för att skydda Sverige och svenska företag från att kontrolleras av främmande makt, säger Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar.

Under sena 2019 rapporterade Evertiq att exempelvis Kinas intresse för europeisk teknik hade blivit så pass stort att de har dragit till sig ögonen från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). En kartläggning av kinesiska bolagsförvärv i Sverige som skett under 2010-talet blev resultatet och under denna tioårsperiod har det skett sju kinesiska förvärv av svenska bolag som faller under Evertiqs specifika rapporteringsområde.

Enligt pressmeddelandet finns det med dagens regelverk inte tillräckliga förutsättningar att hindra utländska investeringar i svenska företag vars verksamhet, information eller teknik kan bedömmas ha betydelse för Sveriges säkerhet – eller för allmän ordning eller allmän säkerhet i landet.

Just därför föreslås en granskningsmyndighet få möjlighet att granska utländska direktinvesteringar i svenskt näringsliv som bedriver skyddsvärd verksamhet eller samhällsviktig och säkerhetskänslig verksamhet.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 december 2023.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1