Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© easee
Elektronikproduktion |

Arbetet att åtgärda Easees laddboxar fortsätter

Elsäkerhetsverkets krav på Easees åtgärdsplan för laddboxar Home och Charge har inlämnats enligt beslutet. Den svenska myndigheten och Easee har mötts för att gå igenom åtgärdsplanen för laddboxarna som har fått försäljningsförbud.

Easee har valt att testa sina laddboxar hos ett oberoende laboratorium vilket kommer ge Elsäkerhetsverket ytterligare underlag inför beslut, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Ett beslut gällande åtgärder är dock aktuellt först efter att Easee haft tid på sig att åtgärda levererad och installerad utrustning. I klarspråk innebär detta att Easee har nio till tolv månader på sig från den dag i mars 2023 då beslutet om försäljningsförbud fattades, det vill säga den 15 mars.

– Vi tycker att det är positivt att Easee har tagit det här initiativet och gör en komplett testning av sina säljstoppade produkter hos ett oberoende testhus. Det är bra för att dokumentera säkerheten, säger Joel Lee Antman, inspektör vid Elsäkerhetsverket, i pressmeddelandet.

Att Easee utför denna granskning betyder dock inte att försäljningsförbudet hävs. Däremot är det kommande resultat ett underlag som Elsäkerhetsverket kan använda i sin bedömning om ytterligare åtgärder behövs.

Det finns cirka 100 000 installerade laddboxar av de här modellerna i Sverige, enligt Elsäkerhetsverket. illverkaren har använt en elektronisk lösning av jordfelsbrytare istället för en elektromekanisk och det finns därmed, enligt den svenska myndigheten, en risk att jordfelsbrytaren inte alltid löser ut som den ska. Detta var det som utgjorde grunden till säljstoppet.

Evertiq har under flera artiklar rapporterat om turerna kring Easee och hur säljförbudet är ett smärtsamt exempel på varför man bör tänka på regelefterlevnad. Kapplöpningen om att snabbt få ut sin produkt på marknaden kan komma att kosta mer än det smakar om någon slår ner på antingen konstruktion, eller något så ”enkelt” som dokumentation.

Fredrik Hirn, som till vardags jobbar hos Intertek, en leverantör av just kvalitetssäkrings-, provnings- och certifieringstjänster, säger att på listan över de främsta anledningarna till att en produkt inte klarar slutprovningen finns EMC-problem, olika former av komponentgodkännande där specifikationen kan vara bristfällig och att dokumentationen inte håller måttet. Sådant kan i värsta fall kan det hela leda till en total omkonstruktion, vilket blir både tidskrävande och dyrt samtidigt som produkten riskerar att bli omsprungen av konkurrenterna. Fredrik Hirn, som kommer att lyfta ämnet om regelefterlevnad djupare under en presentation på Evertiq Expo i Göteborg den 20 september 2023.

Kravbilderna kring våra produkter har förvisso blivit mer komplexa, men de fyller också sitt syfte. Svenska Institutet för Standarder paketerar det hela kort och gott som: ”syftet med standarder är att skapa enhetliga och transparenta rutiner som vi kan enas kring. Det ligger i allas intresse att höja kvaliteten, undvika missförstånd och slippa uppfinna hjulet på nytt varje gång.”

Frågan som måste ställas är "Vilka standarder måste min produkt uppfylla", därefter jobbar man vidare med konstruktionskraven så att dessa uppnås. Skarvar man med detta kan det bli dyrt, och Easee får verka som ett tydligt exempel på varför det är så viktigt att jobba regulatoriskt och enligt regelefterlevnad. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-2
Annons
Annons