Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Image by Freepik
Elektronikproduktion |

Smärtsamt exempel på varför man bör tänka på regelefterlevnad

Ingen har väl missat turerna kring säljförbudet av norska Easees laddboxar. Kritik om att standarderna står i vägen för innovation möts av motargument om att standarderna garanterar säkerhet och funktion.

Sedan början av året har Elsäkerhetsverket testat sex stycken olika modeller av laddboxar från olika tillverkare – samtliga är vanligt förekommande på marknaden och tillverkarna finns inom Europa.

Anledningen till granskningen är bland annat att det registrerades 60,638 nya elbilar hos Transportsyrelsen under 2021. Kontentan är att ju fler elbilar som rullar på våra vägar desto vanligare kommer installationer av olika laddboxar, i olika miljöer också att bli.

Granskningen resulterade i att två modeller från norska Easee – Easee Home och Easee Charge –fick försäljningsförbud. Anledningen? Elsäkerhetsverket menar att det inte finns någon fysisk jordfelsbrytarlösning samt att modellerna saknar DC-skydd som uppfyller kraven i de standarder som utrustningen är deklarerad för. Easee själva menar att produkterna har säkerhetslösningar – kanske inte sådana som faller under standarden – som är adekvata och att produkterna är säkra. Bolaget menar även att det finns testrapporter som styrker att deras produkter är säkra, problemet är när det inte finns någon dokumentation som förklarar hur de är säkra. Det ser heller inte särskilt snyggt ut att släppa ny dokumentation i efterhand.

Easees grundare och vd, Jonas Helmiksøl, sa nyligen i en intervju med Teknisk Ukeblad, TU, att bolaget inte har haft 100 procent kontroll över dokumentationen. Han försvarar sig dock genom att säga att inget av detta har påpekats bolaget genomfört certifiering av produkterna och att man därav tyckt att det är ok.

Att inte ha koll på standarder och de krav på dokumentation som finns kan stå företag dyrt, bevisligen. Modellerna som belagts med säljförbud måste återkallas från återförsäljarna och Easees runt 100,000 laddboxar som finns installerade i Sverige måste åtgärdas. Dessutom har Easee varit tvungna att permittera 138 anställda och försöker ta in mer kapital. Tyvärr slutar inte problemen där utan det har även nått underleverantörerna. Kontraktstillverkaren Norautron i norska Horten har – som ett resultat av Easees försäljningsförbud – varslat 81 av sina anställda om uppsägning.

Evertiq har tidigare rapporterat om vikten hålla sig på det torra när det kommer till den regulatoriska biten av produktutveckling. Kapplöpningen om att snabbt få ut sin produkt på marknaden kan komma att kosta mer än det smakar om någon slår ner på antingen konstruktion, eller något så ”enkelt” som dokumentation.

Fredrik Hirn, som till vardags jobbar hos Intertek, en leverantör av just kvalitetssäkrings-, provnings- och certifieringstjänster, säger att på listan över de främsta anledningarna till att en produkt inte klarar slutprovningen finns EMC-problem, olika former av komponentgodkännande där specifikationen kan vara bristfällig och att dokumentationen inte håller måttet. Sådant kan i värsta fall kan det hela leda till en total omkonstruktion, vilket blir både tidskrävande och dyrt samtidigt som produkten riskerar att bli omsprungen av konkurrenterna.

Kravbilderna kring våra produkter har förvisso blivit mer komplexa, men de fyller också sitt syfte. Svenska Institutet för Standarder paketerar det hela kort och gott som: ”syftet med standarder är att skapa enhetliga och transparenta rutiner som vi kan enas kring. Det ligger i allas intresse att höja kvaliteten, undvika missförstånd och slippa uppfinna hjulet på nytt varje gång.”

Frågan som måste ställas är "Vilka standarder måste min produkt uppfylla", därefter jobbar man vidare med konstruktionskraven så att dessa uppnås. Skarvar man med detta kan det bli dyrt, och Easee får verka som ett tydligt exempel på varför det är så viktigt att jobba regulatoriskt och enligt regelefterlevnad. 

Hur företag kan skydda sitt varumärke och säkra lönsamheten genom regelefterlevnad kommer att diskuteras på scenen under Evertiq Expo i Malmö den 16 maj.


Visa fler nyheter
2024-03-01 09:18 V22.3.47-1