Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ChemSec
Elektronikproduktion |

Databas ska hjälpa företag att undvika PFAS-kemikalier

Företag som vill att deras produkter ska vara fria från evighetskemikalierna PFAS har länge saknat ett enkelt sätt att ta reda på vilka ämnen de ska undvika – något som Kemikalieinspektionen vill råda bot på med en sökbar databas.

För att hjälpa producenter och inköpare har Kemikalieinspektion publicerat information om nästan 11 000 PFAS-ämnen i databasen.

– Många företag vill gå före den nuvarande lagstiftningen och redan nu påbörja arbetet med att få bort PFAS från sina produkter. Vi uppdaterar nu vår databas med information om nästan 11 000 ämnen för att göra det enklare för både tillverkare och beställare att undvika PFAS, säger Jessica Norrgran Engdahl, förvaltningsledare på Kemikalieinspektionen i ett pressmeddelande.

PFAS är som bekant en grupp syntetiskt framställda ämnen som används brett i samhället. Eftersom de inte bryts ned i naturen kallas de ofta för evighetskemikalier och kan leda till miljö- och hälsoproblem. Vissa PFAS-ämnen är redan förbjudna och Kemikalieinspektionen lämnade tidigare i år, tillsammans med sina systermyndigheter i fyra andra länder, in ett nytt lagförslag som syftar till att förbjuda all PFAS-användning inom EU som inte är nödvändig för samhället, vilket Evertiq rapporterade om.

Under sommaren 2020 slutförde branschorganisationen IPC en studie där man ville få en klarare bild hur beroende elektronikindustrin är av PFAS-ämnen och hur de används i elektronisk utrustning och dess tillverkningsprocesser. Klart var att ämnena används brett inom industrin, i allt från kablar till mönsterkort. The International Chemical Secretariat, också känt som ChemSec, har också publicerat en rapport som kartlägger användningen av PFAS inom elektronik och vilka ersättningsalternativ som finns.

Enligt tillgänglig data använder elektronik- och halvledarindustrin för närvarande 4 400 ton PFAS per år inom EU, man räknar dock med att detta kommer att öka till närmare 100 000 ton inom 30 år. Potentiella begränsningar och restriktioner för användningen av PFAS kan därför utgöra en utmaning för tillverkare, vilket är anledningen till att Evertiq kommer att belysa ämnet under Evertiq Expo i Tammerfors den 29 november 2023.

Företag som velat jobba proaktivt och så långt som möjligt försöka få bort PFAS från sina produkter har – som Kemikalieinspektionen påpekar – hittills inte haft tillgång till något utförligt register över vilka ämnen de ska undvika.

Kemikalieinspektionen har nu uppdaterat databasverktyget PRIO så att databasen omfattar nästan 11 000 PFAS-ämnen. Alla PFAS-ämnen i PRIO uppfyller OECD:s PFAS-definition från 2021. Det är också OECD:s PFAS-definition som man utgått från i det lagförslag som lämnades in tidigare i år.  Med PRIO-verktyget kan tillverkare därmed,  i betydligt större utsträckning än tidigare, att deras produkter inte innehåller PFAS. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons