Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Fredrik Karlsson Solsta Foto
Elektronikproduktion |

Hanza lanserar effektivitetsprogram – jobb hänger löst

Kontraktstillveraren Hanza förvärvade nyligen elektroniktillverkaren Orbit One, nu lanserar man ett effektiviseringsprogram som en del i integrationen samt för att möta en något svagare marknad.

Evertiq har tidigare rapporterat om Hanzas förvärv av Orbit One, en affär som breddat koncernens kompetens och kundbas, och även skapat nya möjligheter för tillväxt framöver.

Hanza har dock tidigare påpekat hur koncernens marginal påverkas av att Orbit One har en lägre rörelsemarginal än Hanza. Samtidigt har man sett en generell marknadsförändring i början av 2024, något som haft en påverkan på volymer i vissa delar av koncernen.

Mot denna bakrund lanserar man nu ett effektiviseringsprogram, något som inkluderar personalreduktion.

Med programmet siktar Hanza på att skapa synergier inom försäljning, inköp, IT och produktion. Ett annat syfte är att omfördela resurser och optimera personalstyrkan efter kundernas behov, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Förutom en förbättrad lönsamhet tror man att dessa förändringar kommer medföra att de förvärvade enheterna blir mindre känsliga för marknadsfluktuationer. 

Med konkret innebär programmet att 50 personer varslas om uppsägning på grund av arbetsbrist vid produktionsenheten i Ronneby. En mindre personalreduktion övervägs även i Prabuty, Polen. Båda enheterna är Orbit One-enheter.

– Det här är tuffa men avgörande åtgärder för att upprätthålla våra kunders konkurrenskraft och därmed säkerställa en fortsatt positiv utveckling för Hanza. Vi optimerar tillverkningen i våra produktionsanläggningar och våra shared service center och föreslår därför en minskning av personalstyrkan – något vi gör med en djup känsla av ansvar gentemot berörda kollegor, säger Erik Stenfors, vd Hanza, i pressmeddelandet-

Hanza skriver att man tror att större delen av programmet kommer att vara slutfört under det tredje kvartalet 2024 och att den fulla finansiella effekten av programmet uppnås i slutet av 2024. Man räknar med att kostnaden för effektiviseringsprogrammet kommer att uppgå till 20 miljoner kronor.


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1