Annons
Annons
Annons
Annons
© Evertiq Expo
Elektronikproduktion |

Rymdindustrin kommer till Evertiq Expo

När Evertiq Expo slår upp portarna i Göteborg 20 september 2023 kommer som vanligt den svenska elektronikindustrin att finnas på plats för att hälsa besökare välkomna, men denna gång kommer även den svenska rymdindustrin finnas på plats på scenen.

Under årets upplaga av Evertiq Expo i Göteborg har vi valt att rikta strålkastarljuset mot en del av industrin som ofta jobbar i det tysta – men som är betydligt större än det kanske kan verka, nämligen den svenska rymdindustrin.

Antalet verksamma företag inom svensk rymdverksamhet varierar beroende på hur begreppet rymdverksamhet definieras. Rymdstyrelsen, en förvaltningsmyndighet under Utbildningsdepartementet, menar att det är företag som arbetar med att tillverka rymdinfrastruktur eller komponenter till rymdinfrastruktur; eller företag som nyttjar rymdinfrastruktur; eller företag som exploaterar data insamlad med eller distribuerad genom rymdinfrastruktur.

Med dessa ovan nämnda kriterier finns det 90 företag inom den svenska rymdverksamheten som är kända av Rymdstyrelsen. Flera av dessa kommer att finnas med på Evertiq Expo Göteborg den 20 september 2023.

Som ett led i detta har Evertiq organiserat ett program som lyfter fram flera av de viktiga spelarna i denna industri och har även bjudit in den första svenska rymdfararen Christer Fuglesang till scenen.

Peter Nilsson, vd för APR Technologies, kommer att kliva upp på scenen för att prata om deras pågående resa med att bygga ett globalt high-tech företag i Sverige.

John Ludvigsen från InnoFour kommer att ta sig an uppgiften att visa hur man kan hanterar projekt med krav på högre kvalitet och lägre kostnader utan att tappa koll på processen.

Javier Gonzalez från InnoLas Solutions GmbH kommer att lyfta Laseravpanelering som ett metod för att möta kraven på utmärkt skärkvalitet när kostnadstrycket ökar.

När industrierna utvecklas bortom Industry 4.0, blir behovet av tillförlitliga anslutningar mellan de smarta enheterna och förmågan att utföra komplexa beslutsfattande uppgifter närmare kanten obligatoriska. Jay Siriwardena från Thundercomm kliver upp på scenen för att prata om hur 5G och Edge AI-datorer kan vara en möjliggörare på denna resa mot nästa nivå av smarta industrier.

Prototypframställning inom elektroniktillverkning är processen att skapa en första version av en elektronisk enhet för att testa designens funktion och prestanda innan massproduktion. Metoden Design for Manufacturability (DFM) är ett tillvägagångssätt som tar hänsyn till tillverkningsprocessernas möjligheter och begränsningar när man designar en produkt, en metod som Kim Engmark från Nord Electronics Solutions kommer att lyfta på scenen.

Det kan bli kostsamt att missa slutprovning av de regulatoriska kraven

Ingen har väll missat att det ligger i allas intressen att man har sitt på det torra när det kommer till regelefterlevnad. Certifieringar, testresultat och dokumentation är en trygghet för slutkunden men också en kvalitetsstämpel för företagen. Men om man inte närmar sig processen korrekt så kan det komma att kosta, och det en hel del. Ett exempel i närtid är norska Easee, vars laddboxar blev belagda med försäljningsförbud av Elsäkerhetsverket. Det fanns enligt myndigheten både problem med konstruktionen men framför allt handlade det om bristfällig dokumentation.

Evertiq har tidigare rapporterat om vikten hålla sig på det torra när det kommer till den regulatoriska biten av produktutveckling. Kapplöpningen om att snabbt få ut sin produkt på marknaden kan komma att kosta mer än det smakar om någon slår ner på antingen konstruktion, eller något så ”enkelt” som dokumentation.

Fredrik Hirn, som till vardags jobbar hos Intertek, en leverantör av just kvalitetssäkrings-, provnings- och certifieringstjänster, kommer under Evertiq Expo Göteborg att prata om hur företag kan skydda sitt varumärke och säkra lönsamheten genom just regelefterlevnad.

Det är få saker som är så mycket i ropet just nu som AI, och det finns ett växande behov av att accelerera edge AI beräkningar när allt fler applikationer kräver både låg fördröjning och mycket datorkraft. Just därför har Patrik Björklund från Tritech Solutions valt att kliva upp på scenen under dagen att prata om edge AI processorer, hårdvara och mjukvara.

Planera för att dina komponenter inte alltid kommer att vara tillgängliga

Obsolescence, eller inkurans som det heter på svenska, är något oundvikligt. Det ligger i vår branschs natur att fortsätta förnya sig och därmed lämna det gamla bakom. Men Komponentinkurans behöver inte och bör inte betyda produktinkurans.

Inkurans i lager uppstår när en artikel börjar närma sig slutet av sin produktlivscykel. För en elektronisk komponent infaller detta när den inte längre är tillgänglig från originaltillverkaren enligt originalspecifikation. Är man inte med på bollen när detta sker kan det innebära en potentiellt kostsam omdesign – och ny testning (kvalificering) – för att få produkten tillbaka på marknaden. Eller så har du redan en plan för händelser som denna på plats.

Ronny Nietzsche från Rochester kommer att dela med sig av sin kunskap inom ämnet och hur man minimerar effekten av komponentinkurans på scenen under Evertiq Expo Göteborg.

I takt med att Display, GUI och HMI blir allt viktigare för hur användaren upplever din produkt, utvecklas marknaden. Daniel Aspeskär från Martinsson Elektronik kommer under dagen att ge en översikt över display & HMI-marknaden, trender och exempel på nya produkter och trendtjänster.

Hårdvara för rymdtillämpningar har höga krav på tillförlitlighet och lång livslängd. Beyond Gravity designar och tillverkar elektronisk utrustning och delsystem för vetenskapliga program till ESA och NASA, för kommersiella telekomsatelliter och för bärraketstillämpningar. Nyckelaspekter av rymdmiljön såväl som tillverkningstekniker och testmetoder kommer att presenteras på scenen av Andreas Billström, Chief Engineer hos Beyond Gravity, med exempel från On-Board Computer för Mars Rover Rosalind Franklin och antennen för James Webb Space Telescope.

Rymden är som bekant en hård miljö. Strålning är den viktigaste faktorn som påverkar elektronikens prestanda och funktion i rymdsystem. Stefan Karlsson från Institute of Space Physics, kommer på scenen att sammanfatta typer av strålning, fluenser och doser som är typiska för rymdtillämpningar, relaterade skador på elektroniska komponenter och designmetoder och lösningar för att mildra de associerade riskerna.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1