Annons
Annons
© IPC
Analys |

Europas elektronikindustri riskerar att halka efter

Viktiga segment av EU elektronikindustri står inför en nedgång – vilket hotar Europas säkerhet, industriella motståndskraft och globala konkurrenskraft.

En ny analys av IPC belyser Europas ökande beroende av utländska regioner för elektroniktillverkning inom kritiska och strategiska sektorer som flyg och försvar. Även med införandet av europeiska halvledarakten visar rapporten – Securing EU’s Electronics Ecosystem – att EU marknadsandel inom kritiska delar av elektronikindustrin såsom mönsterkort, elektroniktillverkningstjänster (EMS) och och avancerad förpackning, kommer att falla om inget görs. Evertiq har tidigare rapporterat om den utmanande situationen för industrin – särskilt mönsterkortsindustrin.

Under de senaste två decennierna har mönsterkortsindustrin i Europa genomgått en kraftig nedgång, man skulle till och med kunna kalla det en erosion. När EU antog halvledarakten tog man ett strategiskt, men snävt utformat åtagande för elektronikindustrin – men för att bygga upp ett robust och hållbart europeiskt elektronikekosystem krävs ett återupplivande och även en expansion av elektroniktillverkning bortom chips.

Enligt IPC är en "silicon to systems"-strategi till och med nödvändig för att stödja EUs fortsatta teknologiska ledarskap och för att uppnå strategiska mål.

Som tidigare rapporterats har både amerikanska och europeiska mönsterkortstillverkare under de senaste decennierna blivit utkonkurrerade av asiatiska tillverkare. Under 2000 stod Europas inhemska mönsterkortstillverkning för 16 procent av den globala totalen; under 2022 hade denna siffra sjunkit till 2,3 procent. Under 2000 hade Europa 555 mönsterkortstillverkare, 2015 hade detta antal reducerats till 247 – och under 2021 hade antal bolag minskats till 171.

Med tanke på utvecklingen inom den europeiska mönsterkortsindustrin har Evertiq bjudit in Alun Morgan, president för EIPC, som talare under Evertiq Expo i Berlin, Tyskland den 20 juni 2024, för att ge en tydligare bild av industrin – och vart vi är på väg.

IPC rapport undersöker hur beroende Europa är av tillverkning utanför EU inom åtta strategiska sektorer inklusive rymd/försvar, automation, mobilitet, hälso- och sjukvård samt förnybar energi – och bilden som målas upp är långt ifrån behaglig.

Analyser målar upp liknande scenarion för var och en av dessa åtta strategiska sektorer. För det första, utan strategiska initiativ och riktlinjer, förväntas EUs totala andel av elektronisk systemtillverkning att minska fram till 2035. För det andra så EU fortsätter att vara starkt beroende av utländska leverantörer för kritiska varor och processer såsom mönsterkort, avancerad förpackning och IC-substrat. För det tredje, utan välplanerade och strategiska ingripanden kommer dessa beroenden att trappas up fram till 2035.

Enligt IPCs data är EUs andel av den globala mönsterkortsindustrin blott 2,8 procent år 2024 – och enligt prognosen kommer den ha minskat till 1,7 procent år 2035 – förutsatt att ingenting görs för att bromsa utvecklingen.

Ett jämförbart scenario kan dras för tillverkning och montering av elektroniska system (OEM/ODM/EMS). EU har nu en global marknadsandel på 16,6 procent, men som tidigare nämnts, om ingenting förändras förutspår IPC att denna andel kommer att vara 15 procent år 2035.

EUs andel av global tillverkning och montering inom åtta strategiska sektorer ©IPC

IPCs rapport, likt många andra, lyfter behovet av strategiska investeringar och breda initiativ för att öka EUs
konkurrenskraft. Om EU verkligen vill "minska sina strategiska beroenden inom känsliga sektorer" måste man titta bortom halvledare.

Den globala mönsterkortsproduktionen har mer än fördubblats sedan 2000 med en europeisk efterfrågan idag på uppskattningsvis 7,87 miljarder euro – medan samtidigt, PCB-produktionen i EU värderas till ungefär 2 miljarder dollar, eller cirka 2 % av den globala produktionen.

Industrin kräver nu åtgärder, den globala PCB-produktionen har mer än fördubblats sedan 2000 och Europas efterfrågan uppskattas idag idag uppgå till 7,87 miljarder euro – samtidigt värderas den europeiska mönsterkortsproduktionen vara värd ungefär 2 miljarder dollar. Industrin kräver nu åtgärder för att förändra situationen.

IPC skriver i rapporten att trots den stigande efterfrågan på mönsterkort, förväntas europeisk produktion endast tillfredsställa 11 procent av den europeiska efterfrågan av mönsterkort – en minskning från 17,5 procent idag.

Åtgärden som krävs enligt IPC är en Strategic Electronics Manufacturing Act (SEMA), byggd på modellen av halvledarakten som breddas för att inkludera hela värdekedjan för elektroniktillverkning.

Som nämnts tidigare har Evertiq bjudit in Alun Morgan, president för EIPC, att delta som huvudtalare under Evertiq Expo i Berlin, Tyskland den 20 juni 2024, för att belysa utvecklingen av den europeiska mönsterkortsindustrin.

Dessutom har Evertiq samlat ett antal branschproffs för en paneldiskussion där vi kommer att fördjupa oss i utmaningarna och möjligheterna inom den europeiska elektronikindustrin står inför. Syftet är inte bara att diskutera kritiska ämnen utan också att dela insikter och lösningar som kan hjälpa branschen som helhet att frodas i denna dynamiska miljö. Genom att främja en samarbetsdialog hoppas vi kunna inspirera till innovation, motståndskraft och en gemensam vision för den europeiska elektronikindustrins framtid.

Deltagarna under paneldiskussion är inga minde än Thomas Michels, vd för mönsterkortstillverkaren ILFA GmbH; Manfred Amberger, Senior VP för marketing and sales hos kontraktstillverkaren Zollner Elektronik AG; Uwe Kriegshäuser, vd för tillverkningsprocessspecialisten Schnaidt GmbH.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-07-23 01:29 V22.5.13-1